Energiöversikter

Med hjälp av vårt verktyg Energiluppen är det enkelt att få fram statistik, data och nyckeltal rörande energitillförsel och energianvändning för Norrbottens och Västerbottens kommuner. Statistiken visas i form av överskådliga grafer, tabeller och kartbilder.

Energikontor Norr tar årligen fram energiöversikter för respektive kommun i Norrbotten för att hjälpa kommunerna att få en uppfattning av hur kommunens energianvändning ser ut. Notera att vårt statistiska underlag tas fram från SCB och har två års eftersläpning.

Energiöversikter med statistik från 2020

Arjeplog_Energiöversikt_2022
Arvidsjaur_Energiöversikt_2022
Boden_Energiöversikt_2022
Gällivare_Energiöversikt_2022
Haparanda_Energiöversikt_2022
Jokkmokk_Energiöversikt_2022
Kalix_Energiöversikt_2022
Energiöversikt Kiruna 2022
Luleå_Energiöversikt_2022
Pajala_Energiöversikt_2022
Piteå_Energiöversikt_2022
Älvsbyn_Energioversikt_2022
Övertorneå_Energiöversikt_2022
Överkalix_Energiöversikt_2022

Energiöversikter med statistik från 2019 

Arjeplog Energiöversikt 2021
Arvidsjaur_Energioversikt_2021
Boden_Energioversikt_2021
Gällivare_Energioversikt_2021
Haparanda_Energioversikt_2021
Jokkmokk_Energioversikt_2021
Kalix_Energioversikt_2021
Kiruna_Energioversikt_2021
Luleå_Energioversikt_2021 
Pajala_Energioversikt_2021
Piteå_Energioversikt_2021
Älvsbyn_Energioversikt_2021
Överkalix_Energioversikt_2021
Övertorneå_Energioversikt_2021

 

”Energi- och klimatöversikt för Norrbottens län år 2020” har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen i Norrbottens län och Energikontor Norr. Rapporten fokuserar på hur Norrbotten ligger till i förhållande till beslutade klimatpolitiska mål och redovisar läget inom områdena växthusgaser, energianvändning, elproduktion, transporter, fastigheter och näringsliv. Resultatet har analyserats samt reflektioner kring nutid och framtid.

 Energi- och klimatöversikt Norrbotten 2020 (statistik från 2018)