Energiöversikter

Med hjälp av vårt verktyg Energiluppen är det enkelt att få fram statistik, data och nyckeltal rörande energitillförsel och energianvändning för Norrbottens och Västerbottens kommuner. Statistiken visas i form av överskådliga grafer, tabeller och kartbilder.

Årligen tar energikontoret fram energiöversikter för respektive kommun i Norrbotten för att hjälpa kommunerna att få en uppfattning av hur kommunens energianvändning ser ut. Vårt statistiska underlag som vi hittar via SCB tas fram så att siffror finns för två år bakåt från aktuellt år, statistiken visar alltså läget för två år sedan.

 

 

”Energi- och klimatöversikt för Norrbottens län år 2020” har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen i Norrbottens län och Energikontor Norr. Rapporten fokuserar på hur Norrbotten ligger till i förhållande till beslutade klimatpolitiska mål och redovisar läget inom områdena växthusgaser, energianvändning, elproduktion, transporter, fastigheter och näringsliv. Resultatet har analyserats samt reflektioner kring nutid och framtid. 

Nytt! Energi- och klimatöversikt Norrbotten 2020 (statistik från 2018)

Energiöversikter med statistik från 2017 (framtagna 2019)

Energiöversikt Arjeplogs kommun
Energiöversikt Arvidsjaurs kommun
Energiöversikt Bodens kommun
Energiöversikt Gällivare kommun
Energiöversikt Haparanda kommun
Energiöversikt Jokkmokks kommun
Energiöversikt Kalix kommun
Energiöversikt Kiruna kommun
Energiöversikt Luleå kommun
Energiöversikt Pajala kommun
Energiöversikt Piteå kommun
Energiöversikt Älvsbyns kommun
Energiöversikt Överkalix kommun
Energiöversikt Övertorneå kommun