Vår verksamhet

Vi supportar företag och offentliga aktörer i energi- och klimatarbetet. Vår vision är att ”Energikontor Norr är en erkänd och efterfrågad kompetensresurs som verkar för ett klimatsmart och hållbart samhälle ur ett energiperspektiv.”

Vi kan energi- och klimatarbete
Energikontor Norr har en väsentlig roll i arbetet med att driva energi- och klimatfrågor i regionen så att Norrbotten bidrar till att nå både de regionala och nationella energi- och klimatmålen. Vi är opartiska och vi har inget vinstintresse.

Energikontor Norr driver energi- och klimatfrågor på lokal och regional nivå i ett internationellt perspektiv. Målen är att verka för:

 • att öka andelen förnybara energikällor i regionen,
 • att arbeta för en effektivare användning av energi och naturresurser,
 • att bidra till utvecklingen av samarbete inom energi- och klimatområdet
 • att stödja och utveckla samverkan mellan regioner nationellt och internationellt.

Projekt och uppdrag
En stor del av vårt arbete genomförs i olika projekt och uppdrag där vi samverkar med andra aktörer.

 • vi initierar, samordnar och driver projekt – från regional nivå till EU-nivå
 • vi arbetar med omvärldsbevakning och analys
 • vi arbetar med uppdrag från våra ägare samt Energimyndigheten

Ägare och verksamhetsområde
Vi ägs av Region Norrbotten och kommunerna i Norrbotten; Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Pajala, Piteå, Luleå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. Energikontor Norr har sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Norrbotten och arbetar i vissa projekt även i Västerbotten. Ett exempel där vi arbetar i båda länen är samordningen av de kommunala energi- och klimatrådgivarna som finansieras av Energimyndigheten.

Fokusområden under 2023-2025
Strategiskt energi- och klimatarbete med fokus på:

 • Energieffektivisering
 • Förnybar energi
 • Hållbara transporter
 • Energisystemet

Energikontor i Sverige och Europa
Energikontor Norr startades redan 1997, då under namnet Nenet, Norrbottens Energikontor. 2015 skedde namnbytet till Energikontor Norr.  Det finns idag 15 energikontor i Sverige som tillsammans täcker in hela landet och samverkar via föreningen Energikontoren Sverige. Energikontor Norr är även medlemmar i Fedarene, ”European Fedaration of Agencies and Regions for Energy and Environment” där många energikontor runt om Europa också är medlemmar.

Välkommen att kontakta oss!