Energiluppen

Energiluppen är ett webbaserat energistatistikverktyg i vilket det snabbt går att få fram statistik, data och nyckeltal rörande energianvändningen i Norrbotten och Västerbotten. Verktyget är främst tänkt att vara ett hjälpmedel i det energi- och klimatstrategiska arbetet för kommunerna.

Med hjälp av Energiluppen är det enkelt att få fram statistik, data och nyckeltal rörande energitillförsel och energianvändning för Norrbottens och Västerbottens kommuner. Statistiken visas i form av överskådliga grafer, tabeller och kartbilder. All data finns på kommunnivå och länsnivå, och den går i vissa fall att jämföra med hela landet. Verktyget kan även användas för att skapa en generell uppfattning av läget i olika kommuner och de norra länen. I verktyget finns det möjlighet att utläsa trender, vilket gör det enklare att både planera och följa upp klimatåtgärder.

Verktyget är utvecklat av Energikontor Norr under 2016 och är delvis baserat på ett tidigare verktyg med samma namn. Energiluppen är delvis framtagen inom ramarna för projektet Data4Action. Vi hoppas att du ska få stor nytta av verktyget och att det kan underlätta för dig och din verksamhet.

Energiluppen hittar du på energiluppen.se.

Kontaktperson
Emil Byström
070-343 03 44
emil.b@energikontornorr.se