Hållbarhet

För en värld som håller i längden
Det talas ofta om att det finns tre dimensioner av hållbarhet. Hållbar utveckling definieras ibland som en sammanställning av dessa tre dimensioner, vilka är:

  • Den ekologiska – när samhället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål.
  • Den sociala – som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls…
  • …samt den ekonomiska – när det finns en ekonomisk utveckling där den totala mängden kapital är konstant eller ökar. En långsiktigt hållbar ekonomi förutsätter även ekologisk och social hållbarhet.

En måttstock för hållbar utveckling är att det ska gå att tillgodose de behov som finns i dagens samhälle – men utan att riskera att framtida generationer fråntas sina möjligheter att göra det. Vi på Energikontor Norr arbetar för att öka andelen förnybar energi och att maximera all form av energieffektivisering, saker som bidrar till att jordens resurser räcker lite längre. De projekt vi jobbat med som är särskilt inriktade på just hållbarhet hittar du här till höger.