Nyfiken på Energikontor Norr?

Vi verkar för en hållbar utveckling i norra Sverige genom att stötta offentlig sektor samt små och medelstora företag i deras energi- och klimatomställning. Det innefattar även att se över och effektivisera energianvändningen, öka förnybar energi och strategiskt energi- och klimatarbete. Vi arbetar tillsammans med regionala, nationella och internationella samarbetspartners för mer hållbara lösningar. Våra områden spänner över bland annat energieffektivisering, förnybar energi, hållbara transporter, el- och energisystemet, solenergi, vätgas, systemflexibilitet, lågtemperaturfjärrvärme och hållbarhet.

Vi är alltid intresserade av engagerade medarbetare och gillar spontanansökningar. Är du exempelvis Energiingenjör, Projektledare, har du erfarenhet från EU-projekt/projektfinansiering eller är du student och vill jobba extra? Varmt välkommen att kontakta oss på hej@energikontornorr.se eller direkt till vår vd Jörgen Nilsson på jorgen@energikontornorr.se.

Vi jobbar här

Här hittar du våra kontaktuppgifter