Jobba hos oss

Vill du bli en del av vårt gäng? Vi är alltid intresserade av att knyta till oss nya människor som brinner för energi och hållbarhet! På energikontoret har vi olika kompetenser och bakgrunder. De flesta av oss sitter på huvudkontoret i Luleå och ett par stycken sitter på vårt projektkontor i Umeå. Just nu söker vi en projektledare med kompetens inom energi och hållbarhet till vårt kontor i Umeå.

Projektledare med kompetens inom energi och hållbarhet

Vill du vara med och göra skillnad i hållbarhetsomställningen i norra Sverige? Till vårt kontor i Umeå söker vi en projektledare med kompetens inom energi och hållbarhet. Är du en utvecklingsorienterad person med hållbarhetsintresse kan vi erbjuda ett härligt team och spännande projekt inom förnybar energi, energieffektivisering, omställningen på transportsidan och cirkulär ekonomi.

Energikontor Norr verkar för en hållbar utveckling i norra Sverige genom att stötta små och medelstora företag samt offentlig sektor i deras energi- och klimatarbete. Vi coachar företag med att hjälpa dem att se över och effektivisera sin egen energianvändning eller vidareutveckla affärsmodellen ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi stödjer kommuner i deras strategiska energi- och klimatarbete och med genomförande av åtgärder. Vi tittar på energiomställningen i regionen i ett större perspektiv och arbetar med hur vi kan ställa om transporter till mer hållbara lösningar.

 

 

Läs mer

Möjligheter hos oss

Arbetar du hos oss har du möjlighet att arbeta med kommuner och offentlig sektor, små och medelstora företag samt utvecklingsfrågor i Norrbotten och Västerbotten. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling och att få nätverka med näringsliv och den initiativrika bransch som är energi- och hållbarhetsbranschen.

Hos oss arbetar du oftast i projekt, många av oss jobbar i flera.

Våra projekt

Vi som jobbar här

Jag brinner för utvecklingen av vår region, att samtidigt få verka med hållbarhetsomställningen som utgångspunkt gör det extra angeläget. Här kommer jag nära företagen och aktörerna som gör det möjligt, att hjälpa dem framåt gör att vi alla kommer framåt. Jag är med och bidrar till en framtid för nästa generation i norra Sverige.

Det är häftigt att göra skillnad i sitt jobb, jag älskar det! Att få vara en del av något större, att tillsammans med andra få möjligheten att påverka, skapa hållbar tillväxt, nytta och meningsfullhet för både andra individer, företag och samhället. Det är fantastiskt kul och givande!

Mycket bra, kompetenta och roliga medarbetare på en arbetsplats som ger en variation, utmaningar och kunskap kring ett område som är högst aktuellt. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Tillsammans verkar vi för ett fossilfritt och hållbart samhälle, en framtid vi kan vara stolta över.

Alla medarbetare

Vi brinner för social hållbarhet både i och på jobbet

Alla behövs i arbetet för ett hållbart samhälle. Vi strävar efter en bredd i vår gemensamma kompetens och vill att det bland vår personal ska rymmas många skilda erfarenheter och perspektiv. Mångfalds- och jämställdhetsarbetet är en viktig del av vårt övergripande hållbarhetsarbete och det ska därför synas i hela organisationen och i det vi gör!

I flera av våra projekt tar jämställdhets- och mångfaldsperspektivet stor plats och eftersom vår bransch berör alla så vill vi försöka verka för att alla också ska kunna vara med och utveckla den.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs

Hälsa och välbefinnande är något Energikontor Norr eftersträvar såväl internt som i de projekt vi driver. Vi eftersträvar ett högt tillåtande och en bra arbetsmiljö. Vi vill att varje individs bidrag till verksamheten ses som lika värdefullt och att det också finns förståelse för individens olikheter och svagheter.

Vi vill ha ett tillåtande och hjälpsamt klimat där vi stöttar och hjälper varandra att växa. Personalen är den viktigaste resursen vi besitter i organisationen och därför ska alla värna om varandra och vår hälsa!