Energieffektivisering

Få mer energi och resurser till annat!
Med energieffektivisering menar vi att hushålla och ta tillvara på den energi som finns så att inget går till spillo, vare sig när det gäller pengar eller resurser. Att energieffektivisera innebär att först se över sin energianvändning, och att sen hitta och ta till åtgärder för att minska denna. Åtgärderna kan exempelvis handla om att optimera ventilation, belysning, uppvärmning, isolering och transporter så att all energi används på bästa sätt.

Inom offentlig sektor kan energieffektivisering frigöra offentliga medel från energinotan, vilka då istället kan läggas på satsningar i de offentliga verksamheterna. Genom att arbeta aktivt med energieffektivisering kan den offentliga sektorn dessutom göra gott i arbetet för en hållbar utveckling.

Vi vet att företag kan göra massor för att effektivisera sin energianvändning. För många företag är det dessutom lättare att bli lönsamma genom energieffektivisering än att höja omsättningen. Ju bättre koll du har på energianvändningen desto större chanser till effektiviseringsvinster har du.

Vi har tagit fram en guide för små och medelstora företag som visar hur ett företag kan organisera och strukturera arbetet med att se över och effektivisera energianvändningen. Den visar också hur konsekvenser och effekter av olika åtgärder kan presenteras och bedömas. Guiden hittar du i länkarna till höger.

Genom Parisavtalet har alla länder förbundit sig att bidra med mer ambitiösa åtaganden från och med år 2020. Och det innebär i slutändan att både offentlig sektor och alla andra företag måste dra sitt strå till stacken. Vi hjälper dig förstås med hur du ska gå tillväga!

Kommunal energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen i Norrbotten och Västerbotten
Har du frågor kring din energianvändning, energikällor, dina energikostnader eller lämpliga energitekniker för just för din verksamhet? Kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare. Klimatrådgivarna är experter på att hitta energilösningar och delger dig gärna råd anpassade efter din situation helt utan kostnad. Sök din kommunala energi- och klimatrådgivare via länken uppe i länkfältet till höger.

Sök energitjänst

Hitta företag och organisationer som kan hjälpa dig med olika typer av produkter, tjänster och kompetens inom energi- och hållbarhetsområdet i vår energitjänstkatalog, kostnadsfritt och utan förbindelser. Du som tillhandahåller energitjänster får gärna vara med i katalogen, det är bara att skriva in dig och ditt företag eller organisation i formuläret som du hittar tillsammans med katalogen. Du hittar länken till Energikontor Norrs energitjänstkatalog i länkfältet uppe till höger.