Transportluppen

Transportluppen är ett verktyg framtaget under projektet ”Fossilfria transporter i norr” med Länsstyrelsen Västerbotten som projektägare, tillsammans med Energikontor Norr och Biofuel Region som samverkansparter. Projektet är finansierat av den europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå Energi samt Västerbottens alla 15 kommuner.

Här kan du läsa mer och skapa en användare