Vi stöttar offentliga aktörer och företag i energi- och klimatarbetet

Energikontor Norr attraherar EU-medel och driver projekt inom energi- och klimatområdet med hållbar utveckling som ledstjärna. Vi arbetar på lokal, regional, nationell och internationell nivå för att stärka regionens konkurrenskraft, attraktivitet och hållbarhet. Allt i steget mot att världen ska bli lite, eller helst mycket, grönare.

Företag Offentlig sektor
Alla nyheter