Vi supportar företag och offentliga aktörer i energi- och klimatarbetet

Energikontor Norr driver projekt inom förnybar energi och energieffektivisering, med hållbar utveckling som ledstjärna. Vi hjälper till att effektivisera verksamhetens energianvändning och bistår dig och ditt företag, eller din offentliga verksamhet, med vår kompetens. Allt i steget mot att världen ska bli lite, eller helst mycket, grönare.

Företag Offentlig sektor
Alla nyheter