Kommunal energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri resurs för både privatpersoner, företag och organisationer, som finansieras av Energimyndigheten.

Vill du veta mer?

Nu finns också samlad information hos Energimyndigheten för dig som vill minska din miljöpåverkan och sänka dina energikostnader. Besök Energimyndighetens hemsida och välj i högra hörnet om du tillhör ett hushåll, ett företag eller en förening för att få anpassad information

Här hittar du kontaktuppgifter till klimatrådgivarna i din kommun.

Vill du komma i kontakt med ansvarig för samordningen av Norrbottens och Västerbottens energi- och klimatrådgivare?

Kontakta Matilda Rova, Regional utvecklingsledare
matilda@energikontornorr.se
070-100 08 82