Omvärldsanalyser

Energikontor Norr arbetar frekvent med omvärldsbevakning och började under hösten 2016 leverera omvärldsanalyser under rubriken ”Energikontor Norr tittar på”. I dessa rapporter tittar vi närmare på olika energikällor, energislag och andra områden inom energi, klimat och hållbarhet. Vår förhoppning med detta initiativ är att enkelt paketera intressant omvärldsanalys och tillgängliggöra högaktuella fakta inom dessa områden. Helt enkelt dela med oss av information som vi gärna vill att alla i regionen ska ha möjlighet att ta del av.

2022

Energikontor Norr tittar på energi- och klimatarbete i kommuner

2021

Energikontor Norr tittar på hållbarhet i mindre företag

Energikontor Norr tittar på hållbarhet och fastigheter ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv

2020 

Energikontor Norr tittar på Vägvalen för hållbara transporter i norr

Energikontor Norr tittar på Energieffektivisering som redskap