Upphandling

Upphandling: PR/Kommunikation i projektet LEK Hållbar fastighetsanvändning genom samverkan

Här kommer eventuella frågor och svar att läggas upp allteftersom de inkommer.

 

Avser takbeloppet endast byråarvode? Eller ska det var inkl. inköp t ex kostnad för tryck eller ev. kostnader för digitala plattformar etc.?

Svar: Tryckkostnader för det material som tas fram ingår inte i takbeloppet utan kommer utöver detta. Kostnader för ev. film och interaktivt material ingår i takbeloppet. Digital plattform finns.

 

Avser ni att upphandla en konsult eller kan man föreslå en arbetsgrupp för detta?

Svar:  Vi upphandlar en konsult som är ansvarig för arbetet. Vill denna använda sig av ytterligare medarbetare för att genomföra delar av arbetet ska det framgå av anbudet. Timkostnaden för övriga medarbetare ska anges i anbudet. Anbudsutvärderingen görs på ansvarig konsult.