Vi stöttar offentliga verksamheter i energiomställningen!

Energikontor Norr ägs av Region Norrbotten och alla kommuner i Norrbotten. Vi är deras expertorgan och stöttar dem i det strategiska energi- och klimatarbetet. Genom åren har Region Norrbotten och Region Västerbotten samt alla kommuner i Norrbotten och Västerbotten varit med och deltagit i och/eller finansierat minst ett av våra projekt, ofta många fler. Tillsammans har vi siktet på en hållbar samhällsutveckling i nordligaste Sverige.

Energikontor hjälper er med:

Rådgivning i strategiskt energi- och klimatarbete
Samordning och uppföljning av Borgmästaravtalet i Norrbotten
Samordning av Energi- och klimatrådgivarna i Norr
Kompetenshöjning och omvärldsbevakning

Såhär stöttar vi offentlig verksamhet!

Energikontor Norr har som uppdrag att verka för en ökad andel förnybar energi och en hållbar energi- och resursanvändning. Vi stöttar våra ägare, kommunerna i Norrbotten och Region Norrbotten, samt små och medelstora företag i vår region. Genom projekt kan vi även vara ett stöd för verksamheter i Västerbotten. Nedan hittar du vilken typ av stöd vi kan erbjuda offentliga verksamheter.

Våra erbjudanden

Samordning och stöd knutet till Borgmästaravtalet

Vi på Energikontor Norr samordnar och är ett tekniskt och strategiskt stöd till de kommuner som vill ansluta sig eller redan har anslutit sig till Borgmästaravtalet. Detta efter att Region Norrbotten 2014, som första region i Sverige, utnämndes till regional koordinator för Borgmästaravtalet. Vi ger även stöd till övriga kommuner i Norrbotten i deras strategiska energi- och klimatarbete.

Läs mer

Strategiskt energi- och klimatarbete

I projektet Stratus stöttar vi de deltagande kommunerna med att trappa upp sitt energi- och klimatarbete genom ett strategiskt fokus inom områdena övergripande klimatstrategi, solel och fossilfri fordonsflotta. 

Läs mer

Energiluppen

Energikontor Norr har tagit fram Energiluppen, ett digitalt verktyg för energistatistik. Här hittar du statistik och nyckeltal för energianvändning, värme, transporter och el i Norrbotten och Västerbotten. För att få tillgång till statistiken behöver du först skapa en användare.

Utforska Energiluppen

Energiöversikter

Utifrån vårt statistikverktyg Energiluppen och kompletterande källor plockar vi årligen fram energiöversikter som visar hur energianvändningen med mera sett ut i respektive kommun och i regionen under det senaste året det finns statistik för.

Kolla in våra energiöversikter

Omvärldsbevakning

Två gånger om året tar vi fram omvärldsanalyser där vi tittar närmare på aktuella områden inom energi- och klimat med ett fokus att förankra ämnet i nordligaste Sverige.

Kolla in våra omvärldsanalyser

Föreläsningar

Energikontor Norr erbjuder föreläsningar inom följande ämnen: solenergi, termisk lagring, systematiskt och strategiskt energiarbete, energieffektivisering, hållbar utveckling, förnybara bränslen, omvärldsbevakning och affärsmöjligheter inom hållbarhet. Kontakta oss och berätta vilket område ni är intresserade av så ser vi hur vi kan hjälpa er.

Anmäl ditt intresse