Såhär stöttar vi offentlig verksamhet

Energikontor Norr har som uppdrag att verka för en ökad andel förnybar energi och en hållbar energi- och resursanvändning. Vi stöttar våra ägare, kommunerna i Norrbotten och Region Norrbotten, samt små och medelstora företag i vår region. Genom projekt kan vi även vara ett stöd för verksamheter i Västerbotten. Nedan hittar du vilken typ av stöd vi kan erbjuda offentliga verksamheter.

Våra erbjudanden

Samordning och stöd knutet till Borgmästaravtalet

Vi på Energikontor Norr samordnar och är ett tekniskt och strategiskt stöd till de kommuner som vill ansluta sig eller redan har anslutit sig till Borgmästaravtalet. Detta efter att Region Norrbotten 2014, som första region i Sverige, utnämndes till regional koordinator för Borgmästaravtalet. Vi ger även stöd till övriga kommuner i Norrbotten i deras strategiska energi- och klimatarbete.

Läs mer

Energiluppen

Energikontor Norr har tagit fram Energiluppen, ett digitalt verktyg för energistatistik. Här hittar du statistik och nyckeltal för energianvändning, värme, transporter och el i Norrbotten och Västerbotten. För att få tillgång till statistiken behöver du först skapa en användare.

Utforska Energiluppen

Energiöversikter

Utifrån vårt statistikverktyg Energiluppen och kompletterande källor plockar vi årligen fram energiöversikter som visar hur energianvändningen med mera sett ut i respektive kommun och i regionen under det senaste året det finns statistik för.

Kolla in våra energiöversikter