För företag som vill mer - vi hjälper ditt företag bli mer hållbart

Världen står inför stora miljömässiga utmaningar där både konsumenter och företag ser sig om efter aktörer som aktivt jobbar med hållbarhet och skapar en positiv påverkan på miljö och människa. Arbetar ditt företag med energi- och hållbarhetsfrågor får ni ett mer attraktivt varumärke, lönsammare affärer och är samtidigt med och kämpar för den viktiga omställning som vi alla behöver göra. Resultatet av ert arbete ser ni i minskade kostnader, minskad klimatpåverkan och ökad konkurrenskraft!

Energikontor Norr hjälper er med:

Rådgivning i hållbarhetsfrågor med fokus på energi
Prioritering av energiåtgärder utifrån era behov och möjligheter
Processen vidare i energiarbetet
Kompetenshöjning, kontakter och att hitta stöd

Så här kan vi hjälpa ditt företag

Energikontor Norr kan ge dig och ditt företag rådgivning i hållbarhetsfrågor med fokus på energi. Våra experter hjälper dig att prioritera bland det som behöver göras och vi utgår alltid från ditt företags behov och möjligheter inom energieffektivisering. Mycket av det vi erbjuder gör vi i projekt på uppdrag av olika finansiärer.

Energikontor Norr är en oberoende och offentligt ägd organisation som stöttar små och medelstora företag samt offentliga aktörer i energi- och klimatarbetet. Vi verkar för en ökad andel förnybar energi och för en hållbar resursanvändning.

Våra erbjudanden

Stöd vid offertförfrågningar och uppdrag

När det är dags att anlita en konsult inom energiområdet vill ni förstås ha den som är bäst lämpad för uppdraget. Vi hjälper er att bena ut vilka frågor du ska ställa i offertunderlaget för att få rätt svar. Ska du utforma offertförfrågningar och uppdrag kan vi hjälpa dig. Vi erbjuder också vägledning vid granskning av inkomna offerter.

Kontakta oss

Hitta företag som kan hjälpa dig med energilösningar

I Energikontorets energitjänstekatalog kan du söka i en databas med företag som kan hjälpa dig med lösningar inom bland annat belysning, energikartläggning, solel och biobränsle. Är du leverantör kan du själv lägga upp ditt företag i katalogen.

Till energitjänstekatalogen

Enklare rådgivning

Kontakta oss med dina funderingar kring energi och hållbarhet så listar vi tillsammans ut hur vi kan hjälpa ditt företag på bästa sätt. Har vi inget uppdrag som passar in just nu är vi alltid nyfikna på ditt företags behov inom energi och klimat, uppmärksammar vi fler med samma behov finns möjlighet för oss att forma ett projekt utifrån det.

Kontakta oss

Liten hållbarhetsanalys

Liten hållbarhetsanalys är ett kort självskattningstest där du som företagare snabbt får fram ett resultat som speglar var ditt företag befinner sig ur ett hållbarhetsperspektiv enligt dig. Testet innehåller kategorier som företagsstyrning, inköp och produktion, personal, kunderbjudande och kommunikation. Hållbarhetskollen tar några minuter att göra, svaren är anonyma och om du vill kan du få din sammanställning i ett mail.

Liten hållbarhetsanalys är tänkt som ett första steg för dig som vill börja ta in ett mer strategiskt tänk kring hållbarhet i din verksamhet.

Liten hållbarhetsanalys – för ökad kunskap om hållbart företagande

Föreläsningar

Energikontor Norr erbjuder föreläsningar inom följande ämnen: solenergi, termisk lagring, systematiskt och strategiskt energiarbete, energieffektivisering, hållbar utveckling, förnybara bränslen, omvärldsbevakning och affärsmöjligheter inom hållbarhet. Kontakta oss och berätta vilket område ni är intresserade av så ser vi hur vi kan hjälpa er.

Anmäl ditt intresse