Två snabba frågor till Ella och Johan från Kalix gymnasieskola

Energikontor Norrs projekt Stratus stöttar kommuner i Norrbotten med energi- och klimatarbetet och som en del i projektet arrangerades en studieresa till Gävle, en kommun som kommit långt med hållbarhetsarbetet. Med på resan fanns representanter från flera av Norrbottens kommuner som alla fick ta del av goda exempel och inspiration att ta med hem.

Från Kalix deltog dessutom gymnasieeleverna Ella Brännvall-Eneslätt och Johan Rönnqvist som båda går andra året på Naturprogrammet i Kalix.

Härligt att ni var med oss i Gävle! Hur kom det sig att ni fick möjlighet att följa med?

–  Vår skola har just startat upp ett Hållbarhetsråd tillsammans med Kalix kommun. Vi är båda engagerade i Hållbarhetsrådet och genom det har vi kontakt med Maria Eriksson, kommunens Hållbarhetsstrateg som helt enkelt bjöd med oss på resan, säger Ella.

– Hållbarhetsrådet ska ju jobba med hållbar utveckling för Kalix och det ger en bra känsla när kommunen också vill lyssna på oss unga och att vi faktiskt får möjlighet att påverka saker. Det är viktigt, fortsätter Johan.

Vad tar ni med er från dagarna i Gävle?

– Det är såklart många intryck men en sak som jag tar med mig är att i Gävle finns grönområden även centralt, i stället för ”här är det skog” och ”här är det asfalt”, en bra mix som visar att det inte behöver vara antingen eller. Det är viktigt att det får vara estetiskt fint samtidigt som det finns ett tänk kring biologisk mångfald, säger Johan.

– Jag har alltid varit intresserad av hållbar utveckling och jag tycker att i Gävle finns ett mindset, att verka på alla plan för att verkligen skapa förändring på riktigt. Ett helhetstänk i stället för att exempelvis lägga ett stort ansvar på hur hushållen gör. Det är viktigt att känna att ”utveckling pågår” och att det syns. Det skapar framtidstro, avslutar Ella.

Projektet ska bidra till att de deltagande kommunerna gör sin del så att de nationella energi- och klimatmålen uppnås. Arbetet består också av att göra kartläggningar och påbörja implementeringen av framtida infrastruktur för elfordon ur lokalt och regionalt perspektiv samt solel. Arbetet med transporter genomförs tillsammans med Bio Fuel Region. Stratus är ett regionalfondsprojekt som ska stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Projektet har medfinansiering från deltagande kommuner, BioFuel Region, Energikontor Norr samt Region Norrbotten.