Stratus

Tolv kommuner i Norrbotten får stöd för att komma vidare i sitt energi- och klimatarbete. Stratus startar hösten 2019 och består av tre arbetspaket; strategi, transport och solel. Målet är att kommunerna jobbar strategiskt för att hitta en effektiv och framgångsrik väg för att nå de nationella energi- och klimatmålen anpassad till respektive kommuns förutsättningar.

Stratus är en fortsättning på förstudien preStratus och har planerats utifrån de behov som framkom i dialogen mellan energikontoret och kommunerna. Projektet ska bidra till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås. Deltagande kommuner ska även göra kartläggningar och påbörjat implementeringen av framtida infrastruktur för elfordon ur lokalt och regionalt perspektiv. Det här arbetspaketet kommer samverkanspart BioFuel Region att hålla i. Dessutom ska kommunerna ha kartlagt intressanta platser för solelanläggningar och påbörjat implementering.

Stratus är ett regionalfondsprojekt som ska stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Projektet har medfinansiering från deltagande kommuner samt Region Norrbotten.

 

Projektledare
Isabella Katsimenis
isabella@energikontorn­orr.se
070-183 55 26

Projektpartner och medfinansiär:

 

 

Sidansvarig

Denna sida är senast uppdaterad: 29 januari, 2020