Stratus

Energikontor Norr arbetar med att stötta 12 kommuner i tre arbetspaket; strategi, transport och solel. Målet är att kommunerna jobbar strategiskt för att hitta en effektiv och framgångsrik väg för att nå de nationella energi- och klimatmålen anpassad till respektive kommuns förutsättningar. De deltagande kommunerna är Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Luleå, Pajala, Piteå, Överkalix, Övertorneå, Älvsbyn.

Projektet ska bidra till att de deltagande kommunerna gör sin del så att de nationella energi- och klimatmålen uppnås. Arbetet består också av att göra kartläggningar och påbörja implementeringen av framtida infrastruktur för elfordon ur lokalt och regionalt perspektiv samt solel. Arbetet med transporter genomförs tillsammans med Bio Fuel Region. Stratus är ett regionalfondsprojekt som ska stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Projektet har medfinansiering från deltagande kommuner, BioFuel Region, Energikontor Norr samt Region Norrbotten.

 

Projektledare och ansvarig för Strategipaketet
Isabella Katsimenis
isabella@energikontorn­orr.se
070-183 55 26

Ansvarig för Solelspaketet
Kjell Skogsberg
kjell@energikontornorr.se
070-180 99 91

Ansvarig för Transportpaketet
Hanna Olovsson
hanna.olovsson@biofuelregion.se
070-331 54 34

 

 

Projektpartner och medfinansiär: