Nytt samarbete mellan Energikontor Norr, IUC Norr och Luleå tekniska universitet främjar cirkulär ekonomi i Norrbotten och Västerbotten

Energikontor Norr, IUC Norr och Luleå tekniska universitet inleder ett samarbete genom projektet Close the Loop för att främja cirkulär ekonomi hos företag i Norrbotten och Västerbotten. Projektet finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt från Region Norrbotten och Region Västerbotten. Finansieringen avser Övre Norrland för att främja övergången till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi och gäller från 2024-08-01 till och med 2027-11-30.

Projektet Close the Loop syftar till att bidra till ett grönare Europa genom att förse företag med nödvändiga verktyg och kunskap för att utveckla cirkulära affärsmodeller och hållbara produktionsprocesser.

– Vi hoppas kunna bidra till att förändra hur små och medelstora företag designar, tillverkar, säljer och återtar sina produkter för att ställa om till en mer cirkulär verksamhet, säger Monica Kutics Normark, IUC Norr.

Målet med projektet är att minska miljöpåverkan och öka konkurrenskraften för företag i Norrbotten och Västerbotten. Genom att erbjuda innovationsprocesser, erfarenhetsutbyte och utbildning i cirkulär produktutveckling och resurssnåla produktionsprocesser, strävar projektet efter att överbrygga kunskapsluckor och visa hur cirkulär affärsutveckling kan integreras i produktutvecklingsprocessen.

– Att tänka cirkuläritet för resurser och energi blir allt viktigare i framtidens affärsmodeller, både internt och genom hela värdekedjan, vilket gör det här projektet otroligt spännande och inspirerande, säger Jörgen Nilsson, vd på Energikontor Norr.

Projektet kommer att fokusera på att öka kunskapen om cirkulära affärsmodeller och flöden, med särskild betoning på design och produktutveckling.

– Projektet är viktigt då många företag är väl medvetna om nyttan med att bli mer cirkulära, men det är få som verkligen har kunskapen och erfarenheten om hur design och utformning av företagets erbjudanden kan användas för att uppnå cirkuläritet, säger Jörgen Normark, universitetslektor inom design på Luleå tekniska universitet.

Tillväxtverket ser hur det kan bidra till långsiktiga samhällsförändringar genom stärkta förmågor och förändrade beteenden. Projektet har goda förutsättningar för att skapa bestående effekter och främja hållbar utveckling i Övre Norrland.

På bild, från vänster: Jenny Björnfot, Jörgen Nilsson, Energikontor Norr, Monica Kutics Normark, Jessica Nilsson, Marlene Hagenrud, IUC Norr, Lina Widenmo, Erika Strömvall, Energikontor Norr, Jörgen Normark, Luleå tekniska universitet

För mer information, kontakta

Marlene Hagenrud
Projektledare och Industricoach
073-821 63 91
marlene.hagenrud@iucnorr.se

Emina Kovacevic
Affärsutvecklare
070-274 55 43
emina.kovacevic@iucnorr.se