Så kan ni som bostadsrättsförening minska er energianvändning

Många bostadsrättsföreningar använder mer energi än nödvändigt. I denna artikel kommer vi berätta mer om hur ni som bostadsrättsförening kan minska er energianvändning.

Varför ska man energieffektivisera?

Energi spelar roll och det finns många goda skäl att energieffektivisera. Minskad energianvändning innebär:

 

1. Sänkta driftkostnader och lägre avgifter 

Ett effektivt sätt att sänka föreningens löpande driftkostnader är att minska el- och värmebehovet. Sänkta driftkostnader betyder lägre avgifter. Dessutom rustar ni er för att möta framtida prishöjningar på energi.

 

2. Ökat fastighetsvärde och attraktivare bostadsrätter

Energieffektiviserande åtgärder höjer värdet på era fastigheter och ger bättre lånevillkor. Stabil ekonomi och låga avgifter ger dessutom högre värdering vid försäljning.

 

3. Bättre levnadsmiljö och ökad trivsel

Energieffektivisering leder till behagligare inomhusklimat i era bostäder. Effektiv ventilation skapar bättre luftkvalitet i rum och lägenheter. Välisolerade väggar och treglasfönster dämpar störande ljud och minskar drag. LED-belysning med närvarostyrning ger en trevligare ljusmiljö och gör boendet tryggare.

 

4. Minskat underhållsbehov och säkrare drift

Med regelbunden uppföljning av energianvändningen i era fastigheter kan ni lättare upptäcka när något inte fungerar och risken för kostsamma driftsstopp minskar. Energieffektivisering minskar behovet av underhåll och sänker era underhållskostnader.

 

5. Bättre miljö och en tryggare omvärld

All energibesparing minskar föreningens klimatavtryck. Det gäller även om ni köper miljömärkt el eller grön fjärrvärme. Genom att minska och effektivisera energianvändningen hjälper ni dessutom Europa att minska beroendet av importerad energi från till exempel Ryssland.

 

6. Uppfyllda lagkrav

Genom att energieffektivisera kan er förening bättre möta nuvarande och kommande lagkrav. Sedan 2018 och 2021 finns det till exempel lagkrav på inspektion för uppvärmningssystem och kombinerade uppvärmnings- och ventilationssystem samt individuell mätning och debitering av värme i vissa flerbostadshus.

 

Såhär kommer du igång

Har ni kommit fram till att ni vill energieffektivisera er bostadsrättsförening? Vilken bra idé! Nedan listar vi steg för steg hur du gör för att komma igång.

 

1. Ta avstamp i nuläget – gör en energikartläggning

En energikartläggning ger er en bra start på energiresan. Den visar hur mycket energi föreningen använder, till vad samt vilka åtgärder som kan göras för att minska användningen. Kartläggningen görs av en konsult som går igenom fastigheterna och sammanställer all information i en tydlig rapport. Här beskrivs ungefärliga kostnader och förväntade energibesparingar.

 

2. Välj åtgärder

Välj ut vilka åtgärder ni vill göra utifrån energikartläggningen och lägg sen in dem i er underhållsplan. Enklare åtgärder med korta återbetalningstider kan med fördel genomföras direkt medan åtgärder som kräver större investeringar kan spridas ut.

Ta in och jämför anbud från flera olika entreprenörer om ni tar hjälp utifrån. Undersök om ni behöver bygglov innan ni gör en åtgärd.

 

3. Följ upp energianvändning och resultatet av era åtgärder

Följ upp föreningens användning av el, värme och vatten med jämna mellanrum. Användbar information finns på fakturor eller ”Mina sidor” hos energibolagen. På så sätt lär ni känna era fastigheter bättre och ni kan fortare upptäcka om något har gått sönder. Följ också upp resultatet av era energieffektiviseringsåtgärder. Blev det som ni hade tänkt er gällande kostnad, kvalitet och energibesparing? Om inte, behöver något justeras eller göras om?

Ett tips är att ha uppföljning av energianvändningen och ert energieffektiviseringsarbete som en stående punkt på agendan.

 

4. Löpande underhåll

Genom att hålla era installationer i trim kan ni spara energi utan att det kostar särskilt mycket. Se till att byta filter regelbundet i ventilationsaggregatet och anpassa drifttiderna efter era behov. Genom att ha ett serviceavtal på fjärrvärmen används värmen effektivt och ni håller nere värmekostnaderna.

 

5. Informera och engagera de boende

Se till att förankra energiarbetet bland de boende och håll dem informerade om de åtgärder som ni planerar att göra och hur det kommer att påverka dem. Att ge de boende tips på hur de själva kan spara energi i sin vardag är ett bra sätt att skapa engagemang.

 

Vill ni ha hjälp att komma igång? Gå med i vårt energinätverk för bostadsrättsföreningar.

Under hösten kommer vi på Energikontor Norr starta ett energinätverk för styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar i Norrbotten. På nätverksträffarna får ni lära er mer om energi och hur ni går tillväga för att sänka era energikostnader. Ni får även träffa andra bostadsrättsföreningar för att diskutera och utbyta erfarenheter.

Vill du gå med i energinätverket eller har du andra frågor om energi? Hör av dig till oss på hej@energikontornorr.se så kontaktar vi dig

Energinätverket är en del av vårt projekt RenoWave som syftar till att bidra till ett mer energieffektivt fastighetsbestånd i Östersjöregionen.