Från medvetenhet till handling: Niclas Hökfors om klimatledarskap i Överkalix kommun

Med en oro för de pågående klimatförändringarna och en strävan efter en hållbar framtid leder Niclas Hökfors Överkalix kommuns energiomställning. Detta är den första artikeln av sex där vi får en inblick i några av Norrbottens kommuner och deras engagemang, utmaningar och framsteg i arbetet med att bli klimatneutrala.  

Niclas Hökfors, kommunalråd i Överkalix, är en stark kraft bakom Överkalix engagemang i klimatfrågor. Med en bakgrund som civilekonom och egenföretagare har han inte bara en djup förståelse för ekonomi, han har även en passion för att göra skillnad för klimatet och framtida generationer. 

”Som det ser ut nu så förbrukar vi jordens resurser både för våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Jag tycker energiomställningen är en jätteviktig fråga och den ligger högt på min dagordning” säger Niclas.  

Trots sitt engagemang är Niclas medveten om sin egen roll i problemet. ”Jag brukar skoja och säga att jag är det största klimathotet, eftersom jag hör till den grupp av medelålders vita män med goda resurser som ofta är det”, säger han och tillägger: ”Men jag försöker bli bättre, ta mer medvetna val. Vi har installerat solceller hemma och försöker minska vårt flygande.” 

Niclas erkänner att trots insikten om klimatförändringarnas vikt saknade Överkalix kommun tidigare nödvändig kunskap för att agera effektivt. För att överbrygga kunskapsgapet och ta itu med utmaningarna som Överkalix står inför, deltar han i Energikontor Norrs klimatledarskapsprogram inom REMARKABLE-projektet. Genom detta program har han inte bara fått nödvändiga verktyg utan också modet att driva förändring. 

”Många gånger har det funnits stora kunskapsbrister som har hindrat vår energiomställning”, förklarar Niclas. ”Men nu, genom klimatledarskapsprogrammet, har vi fått den kunskap och de verktyg som behövs för att driva dessa frågor framåt.” 

Överkalix har redan börjat se resultat av sitt arbete. Genom att byta ut fossilbilar mot elbilar sparar kommunen betydande summor varje månad. Och nyligen antogs ambitiösa klimatmål om att nå klimatneutralitet år 2035. Nu fortsätter arbetet med att ta fram en mer konkret färdplan för att uppnå målen. 

”Vi ser över våra fastigheter där det finns stora möjligheter att energieffektivisera. Till exempel alla pumphus för vatten och avlopp som står oisolerade och värms upp av el. Vi försöker genomföra det som ger mest effekt först” förklarar Niclas.  

Niclas menar att diskussionen ofta blir fel. ”Många pratar om att det kostar så mycket att jobba med det klimatfrågor. Men man måste se det som en investering – dels i våra framtida generationer, dels genom att vi sänker våra kostnader på sikt.” säger Niclas.  

Vidare betonar Niclas betydelsen av kunskap och utbildning för att driva förändring och uppmanar andra kommuner i Norrbotten att ta del av Energikontor Norrs expertis och projekt. För Överkalix kommun är planen nu att engagera alla anställda och politiker i en komprimerad version av klimatledarskapsprogrammet. 

Han ser positivt på kommunens resa mot klimatneutralitet, även om han är medveten om de utmaningar som följer. ”Det handlar om att förändra attityder och få människor att tänka annorlunda, vilket är en utmaning, men det är möjligt med rätt kunskap och engagemang,” säger Niclas. 

Överkalix kommuns engagemang och Niclas Hökfors ledarskap ger hopp om en hållbar framtid och är ett inspirerande exempel för andra att följa.  

  

Om REMARKABLE
Projektet REMARKABLE Climate Leaders strävar efter att bygga ny ledarskapskapacitet över hela Europa genom ett klimatledarskapsprogram utformat med och för klimatledare. Genom ett människocentrerat tillvägagångssätt kommer regionala energikontor runtom i Europa att stötta ledare för offentliga myndigheter och samhällen i att implementera transformerande färdplaner och innovativa lösningar för att uppnå klimatneutralitet. 

Projektet finansieras av EU:s program Horizon 2020. 

Här kan du läsa mer om projektet.