BRF Södra Hamnen visar vägen

Södra Hamnen i Piteå är exempel på en bostadsrättförening som kommit långt i sitt energiarbete. – Energieffektiviseringen i fastigheterna bidrar till att göra vår förening starkare och skapar ett tryggare boende för bostadsrättsinnehavarna, säger vice ordförande Gun Lindkvist.

BRF Södra Hamnen i Piteå är en HSB-förening som funnits sedan 1990. Trevåningshuset ligger mitt i centrala stan och inrymmer tolv trerummare och 24 stora tvårummare.

Engagemang och teknikintresse

Gun Lundkvist bor i huset tillsammans med sin man. Hon är vice ordförande och sekreterare i bostadsrättsföreningen och det är mycket tack vare hennes engagemang och stora teknikintresse som många energiåtgärder gjorts. Gun har märkt hur energi- och miljöfrågorna får allt större utrymme på senare tid.

– Jag tänker på våra barn och barnbarn. Vi måste göra vad vi kan för att ge dem möjlighet till en hållbar framtid. Genom att hålla nere energianvändningen och ha väl fungerande fastigheter, lägger vi också grunden för god ekonomi och ett tryggt boende, säger Gun.

Energikartläggning lade grunden

2017 genomförde föreningen en energikartläggning. Här togs uppgifter fram om fastigheterna och en energikonsult gjorde platsbesök för att gå igenom hela fastigheten ihop med styrelsen. Tillsammans skapade man sig en tydlig bild av hur mycket energi som användes och till vad. Energikonsulten sammanställde kartläggningen i en rapport och hjälpte föreningen att ta fram en handlingsplan med energiåtgärder, vad investeringarna skulle kosta samt ungefärlig besparing, i både energi och pengar.

I samband med kartläggningen passade konsulten även på att uppdatera föreningens energideklaration.

Målmedvetet arbete lönar sig

Energieffektivisering och ett genomtänkt underhållsarbete har gett låga drift- och underhållskostnader. Sammantaget har föreningens engagemang lett till att mängden inköpt energi nästan halverats bara under de senaste tio åren. Det har också gjort att taxeringsvärdet på fastigheten ökat.

En ljus framtid

BRF Södra Hamnen planerar nu för fler energibesparande åtgärder framöver.

– Vi vill bland annat byta ut innergårdens välvda plexiglas till isolerglas, byta en feldimensionerad värmepump och på sikt byta fönstren i fastigheten. Med målmedvetet arbete och ett långsiktigt hållbarhetstänk har vi bevisat att det går att åstadkomma stor förändring. Jag ser ljust på föreningens framtid, avslutar Gun.

 

Genomförda energiåtgärder i BRF Södra Hamnen

  • Installation av nytt ventilationssystem med värmeåtervinning
  • Byte till LED-belysning med närvarostyrning i gemensamma utrymmen
  • Byte av termostater på alla element och begränsad temperatur i lägenheterna
  • Individuell mätning av hushållselen
  • Intrimning av värme- och ventilationssystemet
  • Installation av solceller

 

Vill du veta mer om hur du går tillväga för att energieffektivisera din bostadsrättsförening? 

Till hösten kommer vi på Energikontor Norr att starta ett energinätverk för styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar i Norrbotten. På nätverksträffarna får ni lära er mer om energi och hur ni går tillväga för att sänka era energikostnader. Ni får även träffa andra bostadsrättsföreningar för att diskutera och utbyta erfarenheter.

Vill du gå med i energinätverket? Eller har du andra frågor om energieffektivisering av fastigheter? Kontakta oss genom att mejla till hej@energikontornorr.se så hjälper vi dig!

 

Energinätverket är en del av vårt projekt RenoWave som syftar till att bidra till ett mer energieffektivt fastighetsbestånd i Östersjöregionen.