Överkalix kommun undertecknar Borgmästaravtalet

Den 17e juni 2024 undertecknade Överkalix kommun Borgmästaravtalet. Genom att signera avtalet åtar kommunen sig att ha ett mer ambitiöst energi- och klimatarbete än EU:s utsläppsminskningsmål.

I slutet på april 2024 antog kommunfullmäktige i Överkalix kommun nya ambitiösa klimatmål som med god marginal klarar gränsen för att underteckna avtalet. Målet innebär att kommunen ska bli klimatneutral 2035; ett decennium före Sverige och femton år före EU.

– Att signera Borgmästaravtalet är ett led i att vi har tagit våra långsiktiga mål, där klimatneutralitet är ett av dem. Det är en viktig fråga för våra framtida generationer, säger Niclas Hökfors, kommunalråd i Överkalix kommun.

– Vi måste göra en energiomställning och detta är ett sätt för oss som kommun att agera förebild och visa vägen för våra medborgare, säger Kristina Åhl, ordförande i Kommunfullmäktige i Överkalix kommun.

Avtalet signerades av kommunfullmäktige den 17e juni 2024. Genom att ansluta sig till Borgmästaravtalet får kommuner även hjälp och stöd med att planera och följa upp sitt arbete med energiomställningen. På uppdrag av Region Norrbotten koordinerar Energikontor Norr avtalet i länet. Det innebär att informera om avtalet och stötta kommuner som har eller vill skriva på avtalet.

– Nu kommer vi fortsätta jobba mer och mer intensivt med att bli klimatneutrala. Vi ser just nu över hur vi kan minska våra koldioxidutsläpp och hur vi kan kompensera för de 15% av utsläppen som vi inte kan ta bort, bland annat genom att återställa våtmarker, säger Niclas Hökfors.

I Sverige är det ca 70 kommuner som har undertecknat Borgmästarvalet och i Norrbotten är det nu, med Överkalix, nio av fjorton kommuner som har skrivit på.