Testa ditt företag i vårt Hållbarhetsquiz

Hur hållbart är ditt företag? Gör vårt quiz och få tips på hur ditt företag kan bli ännu bättre på hållbarhet. Kraven på att företag ska agera hållbart har ökat under de senaste åren. Samhället, beställare, kunder och anställda förväntar sig alla att företag tar ansvar för både människa och miljö.

Genom quizet hjälper vi företag att ta de första stegen till hållbarhet för att sedan fortsätta på egen hand eller ta hjälp av lämpliga konsulter.
Här startar du quizet Hållbarhetsquiz 

Om Konkurrenskraft 2030
Målen för Energikontor Norrs projekt Konkurrenskraft 2030 är att utveckla och befästa en metod för affärsstrategisk dialog med hållbarhetsfokus – men också att ta fram åtgärdsförslag för minskad energianvändning och klimatpåverkan för små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Projektet startade 2019 och pågår till oktober 2022.

Läs mer om Konkurrenskraft 2030