Energieffektivisering rustar företag att möta höjda energipriser

Energieffektivisering handlar om lika delar klimatarbete och ekonomi. I två projekt har Energikontor Norr varit med och stöttat företag att minska sina klimatavtryck och skapa mer robusta, konkurrenskraftiga verksamheter. – Det finns stora pengar att spara för företag som tar grepp om sin energianvändning, säger projektledare Leif Aasa.

Under året har Energikontor Norr mött trettiosex företag i både produkt- och tjänstesektor inom ramen för projekten CEERUS och Omställningslyftet. Här har man samverkat med Industriellt utvecklingscentrum IUC Norr och fem andra svenska energikontor.

– Genom att energieffektivisera ökar företagen sin konkurrenskraft. Omställning till en mer hållbar verksamhet gör också att de kan möta nya regelverk och en ökande efterfrågan hos kunderna på miljövänliga tjänster och produkter.

Arbetet med varje enskilt företag startade med kartläggning av verksamhetens energianvändning och följdes upp med platsbesök, där man tittade närmare på bland annat värmesystem, ventilation, belysning och klimatskal. Sedan togs en handlingsplan fram, med analyser och förslag på energibesparande åtgärder.

– Det har varit mycket roligt att få träffa företagen, höra hur de arbetar med energifrågorna och ta del av deras framtidsplaner. Nu är det upp till dem att ta det här jobbet vidare, genomföra sina energiåtgärder och följa upp.

Vi på Energikontor Norr jobbar hårt för att hjälpa företag i Norrbotten och Västerbotten att bli mer robusta och rusta dem att möta höjda energipriser. Projekten CEERUS och Omställningslyftet är slut men vi tror och hoppas på förlängning, så att vi kan få stötta ännu fler företag i deras energiarbete.

Energieffektiviseringstips för små och medelstora företag (pdf) >>
Läs mer om Omställningslyftet >>
Läs mer om CEERUS >>