Energikontor Norr åker till Bryssel med fyra kommunalråd från Norrbotten

Energikontor Norr kommer att, tillsammans med fyra kommunalråd från Norrbotten, delta på en konferens för lokala och regionala ledare i Bryssel den 15e mars. Konferensen, som hålls under det belgiska EU-presidentskapet, syftar till att översätta den europeiska gröna given till handfasta lokala handlingar. 

Konferensen blir ett tillfälle att, inför kommande EU-val, skicka ett tydligt budskap till europeiska beslutsfattare. Här får lokala aktörer, som har stor kraft att mobilisera, chansen att vara en del av kärnan i den europeiska given.

Den europeiska gröna given, eller The European Green Deal, är ett initiativ från den Europeiska kommissionen för att göra Europa till världens första koldioxidneutrala kontinent 2050. Initiativet består av en rad politiska åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser samt öka användningen av förnybar energi.

Målet med konferensen är att lyfta hur implementationen av den europeiska gröna given ska gå till. Det som behövs är ett nytt ramverk för flernivåstyrning med en brygga mellan EU-initiativen och mer direkta finansieringslösningar. På konferensen kommer flera goda exempel runtom i Europa att delas. Det kommer även att hållas djupare sessioner med experter på såväl lokal som europeisk nivå.

– Det är bra för energiomställningen i våra kommuner att flera lokala ledare från länet är med och deltar. Alla som följer med går Remarkables klimatledarprogram, säger Isabella Katsimenis, projektledare på Energikontor Norr. Det här är ett bra tillfälle att stärka upp farten i det arbetet ytterligare. Remarkable är EU projekt som fått finanisering från Horizon2020, ett projekt för att stärka klimatledare runt om i 7 regioner i Europa

#MayorsGreenDeal #ClimateRemarkables #ClimateLeaders #ClimateNeutrality #Energytransition #Local