Energikontor Norr:s årliga energiöversikter ute nu

– Under oktober skickade Energikontor Norr ut de årliga energiöversikterna som en del av vårt uppdrag och en service till länets alla 14 kommuner.

Trenden sedan pandemin att dela sin arbetstid mellan arbetsplatsen och hemmet ger positiva effekter för klimatet, något som syns tydligt i energiöversikterna. Förändringen med ett flexiblare arbetsliv tycks bestå efter pandemin. Emil Byström är energisakkunnig på Energikontor Norr.

– För klimatets skull hoppas jag att den här förändringen ska bestå. Kommunerna jobbar bra med att underlätta för människor att ta sig till jobbet på ett miljövänligt sätt, med utbyggd kollektivtrafik och ordentligt snöröjda och upplysta gång- och cykelbanor.  Naturligtvis återstår mycket arbete ännu för att miljömålen ska nås och vi på Energikontor Norr ser fram emot att få fortsätta stötta både offentlig verksamhet och företag i miljö- och energiarbetet.

En del av uppdraget
Sedan 2015 tar Energikontor Norr fram de årliga energiöversikterna, som en del av sitt uppdrag och som en service till länets alla 14 kommuner. Översikterna innehåller sammanställningar av statistik över kommunernas energianvändning inom en rad områden, med kommentarer och analyser.

Sammanställningarna utgör beslutsunderlag för kommunernas politiker och tjänstemän i arbetet med att minska utsläppen. Här får de överblick och koll på sitt klimatarbete sett över tid. Översikterna lyfter fram tendenser och visar hur åtgärder som genomförts gett resultat i utsläppsstatistiken. Energiöversikterna från Energikontor Norr är använda och uppskattade i kommunerna.

– Våra energiöversikter gör särskild nytta i mindre kommuner, som inte alltid själva har resurser att avsätta för sådana här omfattande utredningar.

Stöttar kommunerna i klimatarbetet
För Emil personligen utgör energiöversikterna en intressant och meningsfull del i arbetet som energisakkunnig på Energikontor Norr.

– Jag gillar att grotta ner mig i statistik och hårda fakta. Men framför allt känns det mycket bra att vårt energikontor på det här sättet får stötta kommunerna i deras klimatarbete. Och det är ju här all verklig förändring börjar, hos oss människor och i våra verksamheter. Om vi kan ställa om, då bidrar det till att hela landet, Europa och i förlängningen hela världen kan minska utsläppen och bromsa klimatförändringarna.

Inom projektet Data4Action utvecklade Energikontor Norr 2016 också det webbaserat energistatistikverktyget Energiluppen, ett hjälpmedel i det energi- och klimatstrategiska arbetet. Med verktyget kan man snabbt få fram statistik, data och nyckeltal rörande energianvändningen i Norrbotten och Västerbotten.

Vill du veta mer om energiöversikterna?
Kontakta Emil Byström, 070-343 03 44 emil.b@energikontornorr.se

Alla energiöversikter >>

Energiluppen >>