Energikontor Norr får certifieringen Great Place to Work

Energikontor Norr har fått certifieringen Great Place to Work med 84 % medarbetarnöjdhet i mätningen. – Vi har höga ambitioner att vara en riktigt attraktiv arbetsgivare och bli en av de bästa, säger vd Jörgen Nilsson. Resultatet av undersökningen är ett kvitto på att vi är på rätt väg.

Varje år undersöker analysföretaget Great Place to Work arbetsplatskulturen för 19,8 miljoner medarbetare i 106 länder, däribland Sverige. Medarbetarna får ta ställning till 61 påståenden som sammantaget mäter hur väl deras arbetsgivare presterar inom områdena trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. Utifrån svaren ska förbättringsområden identifieras och ligga till grund för fortsatt utveckling och förbättring av trivsel och arbetsmiljö.

Under hösten inledde Energikontor Norr samarbetet med en första medarbetarenkät. Efter utvärdering av analysföretaget har Energikontor Norr fått sin ranking i jämförelse med andra jämförbara bolag i Sverige och världen.

– Vi känner stolthet över vad vår organisation bidrar med till samhället. Vi prioriterar arbetsmiljö och trivsel högt och arbetar hela tiden aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och att ha kul tillsammans på jobbet, säger Jörgen Nilsson. Medarbetarenkäten visar att vi gör bra saker samt ger bra input till vårt fortsatta arbete.

För mer information, kontakta
Vd Jörgen Nilsson, 073-142 73 45, jorgen@energikontornorr.se