Energi- och klimatrådgivarna bidrar till minskad energianvändning

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen resulterar i ökad kunskap bland svenska hushåll samt bidrar till åtgärder som minskar energianvändningen. Det visar en nyligen genomförd utvärdering beställd av Energimyndigheten.

Utvärderingen visar att den rådgivning som energi- och klimatrådgivarna erbjuder leder till ökad medvetenhet och kompetens hos de som söker råd, vilket får betydelse för beslut om exempelvis energieffektiviseringsåtgärder.

Energi- och klimatrådgivningen är mer än bara information – den är en drivkraft för handling. Genom att öka medvetenheten och kompetensen inspirerar den till åtgärder som minskar vår energianvändning och leder oss mot den gröna omställningen, säger Matilda Rova, regional utvecklingsledare och projektledare på Energikontor Norr.

Energi- och klimatrådgivarna är lokala sakkunniga med uppdrag i de flesta kommuner i landet. De erbjuder kostnadsfri, oberoende och personlig energirådgivning i frågor som rör exempelvis ombyggnation, renoveringar eller byte av värmesystem i gamla hus.

 

Rådgivningen ger resultat

Och rådgivningen tycks fungera. Exempel på åtgärder som de rådsökande har genomfört efter kontakt med lokala energi- och klimatrådgivare är exempelvis tilläggsisolering, byte av värmesystem, byte till energiglas och installering av luft-/vattenvärmepump.

De rådsökande uppger också att rådgivningen har bidragit till ökad medvetenhet och kompetens, att den har besvarat de frågor de haft och att de skulle rekommendera tjänsten.

 

Ökad efterfrågan på rådgivning i norr

De senaste åren har efterfrågan på energi- och klimatrådgivning i norr ökat. Statistik visar att antalet rådgivningsärenden ökade med 77 % mellan 2021 och 2023.

– I dagens komplexa energilandskap är behovet av opartisk rådgivning stort. Energi- och klimatrådgivarna i norr är redo att vägleda och stödja samhället genom dessa utmaningar. De är en värdefull lokal resurs som finns tillgänglig för kommunernas invånare, företag och organisationer, helt kostnadsfri, säger Matilda.

I över 40 år har energi- och klimatrådgivningen varit en del av Sveriges energieffektiviseringsarbete. Den kostnadsfria och kommersiellt oberoende tjänsten finns i hela landet, i 289 av 290 kommuner, och finansieras med stöd av Energimyndigheten.

Här hittar du alla energi- och klimatrådgivare i norr

 

Energikontoren samordnar

Energikontoren Sverige bedriver nätverk för de kommunala energi- och klimatrådgivarna. Energikontor Norr:s samordning av rådgivarnas arbete i Norrbotten och Västerbotten är en del av kontorets kärnuppdrag och finansieras av Energimyndigheten. Samordningen sker genom regionala utvecklingsledare (RUL) från energikontor runtom i Sverige. Rådgivarna i Norrbotten och Västerbotten utgör tillsammans Energi- och klimatrådgivarna i Norr.