Ny omvärldsanalys med fokus på energi- och klimatarbete i kommuner

I denna omvärldsanalys har vi valt att fokusera på den del av omställningen som handlar om kommunernas klimat- och energiarbete.

Hållbar samhällsbyggnad handlar bland annat om hur den fysiska miljön i våra städer och samhällen planeras, byggs och används, men även om hur miljöerna vi lever i på olika sätt påverkar oss människor och de biologiska systemen. I dag ligger ett stort fokus på att snabbt och effektivt minska mänsklighetens klimatpåverkan samtidigt som våra städer och samhällen behöver byggas om så att deras system är rustade för framtiden och har förmåga att stå emot effekterna av kommande förändringar.

I projektet Stratus, som leds av Energikontor Norr, ligger fokuset på kommunerna och deras energi och klimatarbete.

– Det handlar inte om att genomföra några enstaka åtgärder här och där, utan om att genomföra genomtänkta serier av åtgärder som sammantaget bidrar till nödvändiga systemskiften ute i våra kommuner, säger Isabella Katsimenis, projektledare på Energikontor Norr.

Läs mer här

Fler omvärldsanalyser från Energikontor Norr hittar du här