Kartläggning av nuläge och förutsättningar för elektrifiering av tunga transporter i Norrbotten

– Vår förhoppning är att denna förstudie bidrar i elektrifieringsomställningen och vi har identifierat noder, sträckor och platser som kan kapa utsläppen med 25% vid elektrifiering. Norrbotten är ett län i stor omvälvning och det sker investeringar utan motstycke och här finns också ett antal föregångare och modiga företag som går före och visar vägen, säger Inger Edlund Pedersen, projektledare från Energikontor Norr.

Förstudien har genomförts i samverkan mellan Energikontor Norr och Norrbottens Handelskammare i nära samarbete med Swedish Proving Ground Association och konsultbolaget Glasir AB.

Pre Electric Logistics in Sweden är del i omställningsarbetet i Norrbotten tillsammans med andra aktiviteter som syftar till att bidra till elektrifieringen och omställningen av de tunga transporterna i Norrbotten. Förstudien har föregåtts av arbetet med att samla in de regionala elektrifieringslöften, där Energikontor Norr, på uppdrag av Region Norrbotten och Elektrifieringskommissionen, agerade koordinerande part för Norrbotten under våren 2021.

Läs mer här: ”Rapport från förstudien Pre Electric Logistics In Sweden” (pdf)

Läs mer om förstudien