REMARKABLE

Projektet syftar till att stärka ledare, inom exempelvis kommuner, och att utbilda dem inom energi- och klimatområdet. Utöver utbildning så är en väsentlig del att skapa nätverk mellan dessa ledare både på Europisk och nationell nivå och att därigenom skapa inspiration och kunskapsutbyte. I planen ingår att skapa road maps för det energi- och klimatarbetet till 2050. Projektet leds från Irland och totalt ingår 9 parter, främst energikontor. Finansieringen kommer från EU:s Horizon program och startdatum var den 1 september 2021.

Följ gärna projektet via
#ClimateRemarkables

Projektledare
Isabella Katsimenis
isabella@energikontornorr.se
070-183 55 26

 

 

 


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101024972.