Drivmedla.se – en plattform för fossilfri drivmedelsinfrastruktur

­– Vi menar att Drivmedla är en helt unik mötesplats, säger Lina Widenmo och Fredrik Carlsson, projektledare på Energikontor Norr. Här kan aktörer på både utbuds- och efterfrågesidan ansluta, hitta varandra och göra affärer. Vi är väldigt stolta att vi tillsammans med alla samarbetspartners lyckats skapa en nationell plattform som fyller ett så viktigt behov.

19 september arrangerade Energikontor Norr ett lokalt lanseringsevent av plattformen drivmedla.se. På det digitala eventet gav Lina Widenmo och Fredrik Carlsson en genomgång av plattformen för intressenter inom logistik- och drivmedelsbranschen samt offentliga aktörer från främst Norrbotten och Västerbotten.

– Eventet var mycket uppskattat, säger Lina. Nya aktörer har redan anslutit till plattformen och förfrågningar har kommit till oss på Energikontor Norr om presentationer ute på företag.

Drivmedla är en plattform och ett strategiskt planeringsverktyg där nätbolag, transportföretag, producenter av fossilfria drivmedel, markägare och transportköpare kan finna varandra och skapa lönsamma affärssamarbeten tillsammans. Här kan exempelvis åkerier märka ut var de behöver tank- och laddstationer längs sina rutter. Leverantörerna kan få koll på vem som behöver deras produkter och var stationerna skulle göra mest nytta. Förutom att föra samman aktörer på båda sidor om utbud och efterfrågan innehåller plattformen en kunskapsbank med goda exempel och aktuella frågor. Plattformen är öppen för alla olika fossilfria drivmedel som finns på marknaden.

– Projektet ReDriv är slut i höst och Drivmedla kommer att förvaltas av Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI. Vi på Energikontor Norr hoppas på en fortsättning där vi får jobba vidare och förfina det här verktyget.

Plattformen Drivmedla är resultatet av projektet ReDriv, som initierades av Fossilfritt Sverige med finansiering av EU:s regionala utvecklingsfond ERUF. Projektledare var PEAK Innovation i samarbete med Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI och energikontor, regioner och länsstyrelser i hela landet. Läs mer om projektet ReDriv >>