ReDriv

ReDriv -plattform och utveckling av regional ladd- och drivmedels-infrastruktur

Initiativet till projektet är ett resultat av det arbete som pågår inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Inom arbetet med Fossilfritt Sveriges har 22 av Sveriges mest utsläppstunga branscher tagit fram branschspecifika färdplaner. En gemensam utmaning i dessa färdplaner är den omställning som krävs i transportsektorn. Projektet samlar relevanta aktörer spridda över hela Sverige och ska utveckla en nationell digital tjänst/plattform för ladd- och drivmedelsinfrastruktur.

Projektperiod: 2022-01-01 – 2023-10-31

Projektet leds av Peak Innovation i samarbete med VTI , Region Kronoberg, Länsstyrelsen Kronoberg, Region Dalarna, Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Kalmar, Region Kalmar län, Coompanion, Miljöfordon Sverige, Energikontor Norr, Länsstyrelsen Skåne, Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen Norrbotten och Region Gotland.

Kontaktperson från Energikontor Norr
Andreas Johansson
andreas@energikontornorr.se
070-180 99 92