Utnyttja energi- och klimatrådgivarna – en oberoende och kostnadsfri resurs för alla

– Energi- och klimatrådgivarna är en resurs för alla privatpersoner, företag och föreningar i Norrbottens och Västerbottens kommuner, säger Matilda Rova regional utvecklingsledare på Energikontor Norr. Jag vill att så många som möjligt ska få veta att de finns här i norr och vilka stjärnor de är!

Energi- och klimatrådgivarna är lokala sakkunniga med uppdrag i de flesta kommuner i landet. De erbjuder kostnadsfri, oberoende och personlig energirådgivning i frågor som rör exempelvis ombyggnation, renoveringar eller byte av värmesystem i gamla hus. Med sin breda kompetens på området och samlade erfarenhet är rådgivarna ett viktigt bollplank för privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och privata flerbostadshusägare i kommunerna.

– I dessa tider med lågkonjunktur och höga levnadskostnader är den här typen av kostnadsfri rådgivning särskilt angelägen, menar Matilda Rova.

Energikontoren samordnar
Energikontoren Sverige bedriver nätverk för de kommunala energi- och klimatrådgivarna. Energikontor Norr:s samordning av rådgivarnas arbete i Norrbotten och Västerbotten är en del av kontorets kärnuppdrag som finansieras av Energimyndigheten. Matilda är precis hemkommen från Västerbotten där hon rest runt (med elbil förstås) och gjort platsbesök hos rådgivarna för länets kommuner.

– Det har varit mycket givande att träffa alla i individuella möten. Jag har fått möjlighet att diskutera förbättrings- och utvecklingsmöjligheter, lokalt i energi- och klimatrådgivarnas arbete, i mitt eget övergripande uppdrag som samordnare och i regionen som helhet. Det har gett fin överblick och varit riktigt roligt också. Jag är tillbaka på kontoret full av inspiration, tankar och idéer till det fortsatta arbetet.

Vet du vem som är rådgivare i din kommun? Alla energi- och klimatrådgivare i norr hittar du här >>