Alent Dynamic – klimatkämpar inom supereffektivitet

Det finns många företag i Norrbotten som förtjänar att lyftas och uppmuntras för sina klimatsmarta superkrafter. Energikontor Norr har under hösten 2017 drivit kampanjen Klimatkämpar från Norr där vi efterlyst företag från länet som hjälper klimatet genom att erbjuda olika lösningar till sina kunder som minskar koldioxidutsläppen eller sänker energianvändningen. Några företag har utmärkt sig lite extra bland nomineringarna och nu vill vi lyfta dem. Först ut är Luleåbaserade Alent Dynamic, i kategorin Supereffektivitet.

Företaget Alent Dynamic från Luleå, som med sin dådkraft supereffektivitet står bakom ett av världens mest kraftfulla styrsystem för virkestorkning, är nyutsedda Klimatkämpar från Norr. Klimatet, företaget och Alents kunder kan tacka för hela 180 miljoner kWh besparad el och värmeenergi de senaste tre åren!

Grattis till utmärkelsen! Hur känns det att bli tilldelade titeln Klimatkämpar från Norr?
– Tack, det känns toppen! Vi vet att vi gör ett bra jobb för klimatet, och våra kunder vet såklart också det, men det är kul att fler får ta del av det och får nys om oss och det vi arbetar för, svarar Staffan Ruuth, vd på Alent Dynamic.

Det framgår snabbt att det Alent Dynamic erbjuder är positivt för kunden, och planeten, ur flera perspektiv. Istället för konventionell torkning där hetluftsfläktar är på från början till slut växlar Alent-processen mellan korta intervall av fläkt och ventilation och längre perioder av vila. Det blir en form av naturliga cykler som påfrestar materialet mindre, kräver mindre energi, och dessutom torkar virket snabbare. Utöver att energi sparas så garanteras virkets kvalitet och utseende vid varje torkprocess.

– När träet torkar under vår process uppstår mindre sprickor och skador som gör att vi måste kasta material. Vi minskar därför onödiga transporter, eftersom leverantörerna inte kör ut varor som slutkunden ändå gör sig av med, berättar Peder Björkman, försäljnings- och utvecklingsansvarig på Alent Dynamic.

Genom minskad energianvändning, ökad kvalitet och ett större värde för slutkonsumenten är det både tid och pengar som sparas.
– Vi vill såklart att vår metod ska vara industristandard i framtiden. Det är kul att se spridningen av vår metod fortsätta ut bland sågverk i världen. Vår utmaning är att se till att fler torktillverkare får reda på de mervärden och effekter som Alent-metoden ger, säger Staffan Ruuth. Staffan och Peder är eniga om att det är en konkurrensfördel att kunna säga att de på företaget sätter en hållbar utveckling högt på agendan och att det lockar fler kunder.

I en energiintensiv bransch som träindustrin finns det stor potential att sänka energianvändningen påtagligt genom smartare och effektivare processer.
– Skulle vår process användas i alla virkestorkar i världen skulle det ge en miljöeffekt där mindre energi skulle behövas, till den grad att vi skulle kunna stänga ner 25 kolkraftverk, säger vd Staffan Ruuth.
– I de klimatmål som finns ska alla företag minska sin elförbrukning med 20 % till år 2020. Ett sågverk som implementerar vårt styrsystem skulle från dag ett minska sin elanvändning 5 % ytterligare, säger Peder Björkman och syftar till 2020-målen EU satt upp. Han fortsätter:
– Ett normalt stort sågverk som använder Alent-metoden sparar en villas årsförbrukning av energi på två-tre dagar!

Alent Dynamic har idag en fjärdedel av marknaden i Sverige och deras kunder finns spridda över Europa, och även Sydamerika. Bolaget har de tre senaste åren växt med 570 % och utsetts till ett av de snabbast växande företagen i Sverige.
– Vi kan effektivt vara här, ge support och utveckla produkten utan att behöva finnas på plats ute bland kunderna, och ändå ha hela världen som marknad. Det känns hållbart idag, menar utvecklingsansvarige Peder Björkman.

På frågan om vad de skulle säga till andra företag som vill jobba mer med hållbarhet svarar Staffan Ruuth:
– Det krävs en insats, visst gör det, men det är roligt att jobba med hållbara produkter och tjänster som ger nytta för samhället. Det stimulerar anställda, samarbetspartners och kunder. Företaget tar ansvar och i slutändan har vi igen det. Utvecklingen går i den här hållbara riktningen, och vill ditt företag vara med på marknaden får ni också hänga med i den positiva trend som hållbarheten är.

Alent Dynamic ser fram emot att fortsätta göra sågverken i världen mer hållbara och arbetar nu för att optimera sin process ännu mer.
– Skog och trävaror är en grön produkt, och är ett förnybart byggmaterial. Efterfrågan på träbyggnader ökar hela tiden. Vi på Alent Dynamic kan se till att produktionen blir bättre ur ett hållbarhetsperspektiv, och vi ska vara med och göra det, avslutar Staffan Ruuth.


Kort om Alent Dynamic

  • Startade år 2005
  • Erbjuder en patenterad virkestorkningsprocess som sparar 25-65 % elektricitet och 5-10 % värmeenergi
  • Sitter i Luleå med ca 10 anställda
  • Har kunder i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Frankrike, Polen, Italien, Österrike, Belgien och Chile

Läs mer på alentdynamic.se

Från vänster på bild: Peder Björkman, Eric Björkman och Staffan Ruuth på Alent Dynamic

Foto: Karl-William