Ny omvärldsanalys med fokus på ”Hållbarhet i mindre företag”

I denna omvärldsanalys tittar vi på hållbarhet i mindre företag utifrån erfarenheter och lärdomar från Energikontor Norrs projekt Konkurrenskraft 2030.

En stor majoritet av Sveriges småföretag uppger att det är viktigt att ta samhällsansvar och agera hållbart. De företag som redan startat ett hållbarhetsarbete känner att det ger dem konkurrensfördelar. Företag som ännu inte kommit igång uppger ofta att de saknar resurser i form tid, pengar eller kompetens. De har helt enkelt fullt upp med att klara den dagliga verksamheten. Men det är inte så svårt att komma igång med lite hjälp. Det har vi sett i projektet Konkurrenskraft 2030, inom vilket vi coachar och stöttar 35 företag i Norrbotten och Västerbotten till att ta nya hållbarhetssteg.

– Många företag tror att det här är svårare än vad det i verkligheten är. När vi pratar med dem upptäcker de ofta att de redan gör saker kopplade till hållbarhet utan att de visste om det, säger Monica Kutics Normark, Hållbarhetsrådgivare på Energikontor Norr.

Omvärldsanalysen kan du läsa här: Omvärldsanalys Hållbarhet i mindre företag 2021

Alla tidigare omvärldsanalyser signerade Energikontor Norr hittar du här