Nätverksträff om solceller och investeringsfria åtgärder

Tisdagen den 27:e februari genomfördes den sjunde nätverksträffen för Västerbottens energieffektiviseringsnätverk (EEnet). Företagen samlades i Vännäs och NK Lundströms Trävaror AB var värdföretag.

Företagsrepresentanterna i nätverket fick under nätverksträffen ta del av information om solceller; bland annat information om hur funkar det med solcellsstödet. De fick även en introduktion till investeringsfria åtgärder och vilken potential till energibesparing de har.

Deltagarna diskuterade fritt i grupper en stund och företagen kom fram till att det fanns mycket att göra rörande energieffektivisering i den egna verksamheten. Förslagen handlade om att till exempel stänga av maskiner och spånsugar under tider de inte används, att ta fram rutiner för exempelvis läcksökning i tryckluftssystem och regelbunden natt-/lunchvandring.

Med sig från träffen fick nätverkets företag en ”hemläxa” där de ska välja ut en investeringsfri åtgärd, implementera, genomföra och följa upp den i verksamheten. Resultatet för denna hemläxa ska sedan redovisas på nästa nätverksträff.

Sedvanligt genomfördes en rundvandring hos värdföretaget. Nätverkets deltagare fick bekanta sig med ett sågverk och hela dess hantering av träråvaror, från stock till färdig planka. Ett mycket uppskattat inslag och ett stort tack till NK Lundströms trävaror för väl genomförd rundvisning av verksamheten.

Läs mer om projektet EEnet här