Moderna värmepannor ger stora miljövinster

– Det används mycket bioenergi i Norrbotten och det verkar finnas förutsättningarna att använda den mer effektivt. 

Johan Reimhagen är energisakkunnig på Energikontor Norr. Han deltog i början av oktober i konferensen Bioenergy Heating – market development and technologies i Linz Österrike, där temat var biobaserad uppvärmning i liten skala med fokus på finansieringsmöjligheter i så kallade EPC-kontrakt. Det är ett standardiserat energiavtal som sluts mellan en leverantör och en konsument, exempelvis ett företag eller en offentlig aktör.

Till konferensen i Linz kom deltagare från sexton länder världen över som representerade en rad olika sektorer, alltifrån pelletsproducenter och djurfodertillverkare till forskare inom området, energimyndigheter och andra energikontor. Eventet arrangerades av energikontoret i Linz OÖ Energiesparverband. Johan Reimhagen från Energikontor Norr var inbjuden av PROSPECT+, ett hållbarhetsprojekt inom EU:s program Horizon 2020.

I Österrike är man i samma läge som vårt land var då vi fasade ut oljan och istället började använda biobränsle i våra värmepannor, till hus och industrier. Den stora skillnaden nu är att det finns långt mer effektiva och helautomatiska pelletspannor som ersätter de gamla oljepannorna.

– Att elda med hållbar bioenergi i moderna energieffektiva värmepannor är ett koldioxidneutralt sätt att värma byggnader, villor och industrier, som ger stora miljövinster. Det skapar dessutom ekonomiska fördelar för exempelvis träindustrin, med mycket spillmaterial som kommer till nytta.

Läs mer om konferensen >>

#horizon2020