Hurra! Projektmedel till innovationsmatchning och ökad cirkuläritet

Pressmeddelande 28 juni 2023

Tillväxtverket beviljar Energikontor Norr AB finansiering ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till projektet Greenably som syftar till grön omställning. Finansieringen avser Övre Norrland för att främja övergången till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi och gäller projektperioden 2023-08-01 – 2026-11-30.

Projektägare: Energikontor Norr med säte i Luleå.
Projektpartners: Luleå tekniska universitet och Winning Innovation i Lund AB.

Projektet ligger i linje med Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder för regionala utvecklingsfonden och överensstämmer även med länens regionala utvecklingsstrategier.

– Fantastiskt kul att vi tog hem detta projekt som teamet jobbat med under lång tid, säger Jörgen Nilsson, vd på Energikontor Norr.

Projektet Greenably ska bland annat vidareutveckla digitala verktyg för innovationsmatchning som leder till ökad cirkuläritet i näringslivet. Kombinationen av smart teknik med human kompetens möjliggör korssektoriell utveckling för cirkulära flöden för att tillvarata bi- och spillprodukter från företag.

– Utmaningarna är ibland komplexa och det är inte alltid lösningen finns inom företagets egen organisation. Exempelvis kan ett företags avfall ses som en resurs i ett annat företag, men kanske i en helt annan bransch. Korssektoriell utveckling för cirkulära flöden är nödvändig för att kunna ta tillvarata bi- och spillprodukter. Greenably kommer bidra till att underlätta för företag att hitta cirkulära affärsmodeller, på ett nytt angreppssätt, säger Fredrik Carlsson som är projektledare på Energikontor Norr.

Ett resurseffektivt och cirkulärt samhälle är en förutsättning för att nå de globala målen. Då krävs att nya lösningar och att aktörer förs samman. Greenably är ett komplement i det näringslivsfrämjande ekosystemet.

– Forskning visar att när ett kompetensområde eller en bransch korsar ett annat område eller en bransch kan nya innovationer, eller så kallade innovativa språng, uppstå i skärningen mellan dessa två. Greenably skapar en yta för dessa oväntade, men ytterst relevanta möten, fortsätter Fredrik Carlsson.

Vill du veta mer om Greenably? Kontakta projektledare Fredrik Carlsson, fredrik@energikontornorr.se eller 070-666 29 69