Fokus lägre temperaturer i fjärrvärmen och stora mängder restvärme

I februari bjöd vi in fjärrvärmebolag i Norrbotten till en träff. Fokus för dagen var den aktuella frågan kopplat till lägre temperaturer i fjärrvärmen och stora mängder restvärme. Deltagarna fick ta del av intressanta presentationer och diskutera nuläget i Norrbotten.

Kjell Skogsberg, senior energisakkunnig på Energikontor Norr och initiativtagare till träffen säger så här:

– En av våra styrkor som ett energikontor och oberoende part är att kunna samla flera aktörer vid samma bord för att bjuda in till dialog och kunskapsöverföring av aktuella ämnen. Lägre temperatur i fjärrvärmen och stora mängder restvärme är aktuellt och intressant för framtida utveckling. Dagen blev bra och ett stort tack till våra föreläsare som alla bidrog med den senaste forskningen kring ämnet. Jag ser fram emot fortsatt dialog med aktörerna i Norrbotten.

Ur programmet:

  • Nytt sammanhang för Europas fjärrvärme, Sven Werner

Intro om LTFJV och om varför det behövs en ny teknik för värmedistribution.

  • En teknikstrategi för lägre temperaturer, Sven Werner

Om hur vi kan nå lägre temperaturer i befintliga och nya fjärrvärmesystem.

  • Ranagård i Halmstad, Helge Averstad

Ett nytt bostadsområde med betydligt lägre returtemperaturer, kring 20oC.

  • Icke-tekniska aspekter på LTFJV, Kristina Lygnerud

Hur affärens logik förändras när man går lågtemperatur, samt lite om hur EU-taxonomin påverkar fjärrvärme och hur lågtemperatur kan vara fördelaktigt.