Energikontor Norr och Överkalix kommun samarbetar i internationellt projekt

Namnet på det internationella projektet är FEEL – Frugal cities through Energy Eciency and Low-tech communities – ett projekt med fokus på hur vi kan minska koldioxidutsläppen med hjälp av strategier där vi bara använder det som behövs, det vill säga sparsamma lösningar och samhällsengagemang för energieffektivitet.

Överkalix kommuns roll i projektet är att ta fram en energiplan och de har blivit utvalda för att de ska inkludera sparsamhet och tillräcklighet i det arbetet. Överkalix energiplan kommer att innehålla tillförsel, distribution samt användning av energi – hur, lokalisering av energiproduktion, kartläggning av energiintensiva verksamheter, nyetableringar samt framtida planer och projekt. Niclas Hökfors är kommunalråd.

– Överkalix ska vara en bra plats att leva på och självklart vill vi engagera oss i ett projekt med detta angreppssätt för att fokusera på både spara och att engagera Överkalixborna.

Fritidsbanken är en satsning som finns i Överkalix och många andra kommuner i Sverige. Det är som ett bibliotek, men med sport- och aktivitetsutrustning. De finansieras ofta av kommunerna, regionerna och stiftelser. Grundprinciperna är att det är öppet för alla att låna det de behöver, det är alltid gratis och all utrustning är second hand.

Isabella Katsimenis är projektledare från Energikontor Norr.

– Genom att medverka på den internationella arenan tar vi tillsammans med Överkalix kommun med oss flera goda idéer tillbaka till Norrbotten för att bidra i arbetet mot klimatneutralitet samt påskynda energiövergången.

Vill du veta mer om projektet FEEL? Kontakta:
Isabella Katsimenis, projektledare Energikontor Norr.
isabella@energikontornorr.se