Världsförädlaren – guiden som hjälper dig att framtidssäkra din affärsidé

I projektet Gröna energiinvesteringar har Energikontor Norr tillsammans med samarbetsparter arbetat för att göra det enklare för företag, entreprenörer och andra i regionen att komma vidare med sina affärsidéer inom energi- och hållbarhetslösningar. I samarbete med Företagarna Norrbotten, Luleå tekniska universitet samt regionala aktörer inom företagsstöd, affärsutveckling och finansiering har Energikontor Norr tagit fram Världsförädlaren. Världsförädlaren är en guide för alla som vill utveckla en befintlig affärsidé eller påbörja en ny resa som så småningom ska landa i en riktigt hållbar investering.

Tack vare nya idéer och förändringsvilja hos företag, entreprenörer och organisationer kan vi tillsammans ställa om till en fossilfri och förnybar energiförsörjning och ett hållbart samhälle. Nya och etablerade företag hjälper oss på innovativa sätt att minska våra klimatavtryck genom nya lösningar för energieffektivisering, förnybar energiförsörjning, hållbara affärsmodeller och tjänster inom beteendeförändring.

För att göra det enklare för fler hållbara investeringar att födas och växa i Norrbotten har Energikontor Norr initierat och drivit projektet Gröna energiinvesteringar som stöttat företag och entreprenörer att utveckla sina affärsidéer kring energi- och hållbarhetslösningar. I nära kontakt med dessa företag har energikontoret tagit fram en guide för att hjälpa fler att komma vidare med sina hållbara idéer, en guide som vi döpt till Världsförädlaren. Du hittar den här.

Världsförädlaren innehåller information och tips rörande en hållbar affärsidés mest betydande delar så som själva tanken bakom produkten/tjänsten, intern och extern organisation, marknad, teknik, regional tillväxteffekt, innovationskraft, finansieringslösningar samt hållbarhetsperspektivet. Till varje avsnitt hör en utvärderingsdel där du själv kan skatta hur stark din idé är inom respektive område och vad du eventuellt behöver utveckla. Särskilt hållbarhetsområdet tas upp i en bred bemärkelse eftersom vi anser att det är ett viktigt komplement till den mer traditionella affärsrådgivningen.

I Världsförädlaren lyfter vi också de många och bitvis unika förutsättningarna och möjligheterna för hållbarhetslösningar som finns i Norrbotten.

För dig som vill gå ännu ett steg längre i att pröva din affärsidé utifrån teknik och hållbarhet kan Energikontor Norr med våra kompetenser och nätverk inom energi, hållbarhet och affärsutveckling vara en intresserad samtalspart och ett bollplank i den fortsatta utvecklingen av din affärsidé. Dessutom kan vi hänvisa dig vidare till lämpliga kontakter inom bland annat innovationsstöd och finansiering. Då vi är en helt oberoende organisation kan vi bidra med ett utomstående och neutralt perspektiv. Är du en affärsrådgivare som vill inkludera hållbarhetsperspektivet på ett mer övergripande sätt är du också välkommen att kontakta oss.

Låter något av detta intressant? Hör gärna av dig till Inger eller Tord!