Nya nätverksmöten inom Energieffektiviseringsnätverken (EEnet)

I veckan höll energieffektiviseringsnätverket i Västerbotten och nätverket i Norrbotten sina andra nätverksträffar.

Energieffektiviseringsnätverket i Västerbotten anordnade sin träff hos värdföretaget Berco Produktion AB i Skellefteå, medan det motsvarande nätverket i Norrbotten höll sin träff på Camp Ripan i Kiruna. Deltagarna fick under träffarna bland annat ta del av information gällande hur en energikartläggning går till. Det handlade om hur man beställer, vad som ska/bör finnas med samt hur man följer upp efter en genomförd kartläggning. Även ett fördjupningsämne om undermätning av el fanns med på dagordningen.

 

artikelbild2     natverkstraff

 

För att bättre förstå hur olika verksamheter kan fungera gällande energiförsörjning, fastighetsteknik med mera, anordnades studiebesök för de båda nätverken. I Skellefteå besöktes värdföretaget Berco Produktion AB samt Plastex AB som är ett annat deltagande företag i EEnet Västerbotten. I Kiruna skedde en rundvandring på värdföretaget Camp Ripans anläggning samt efter en kort bussfärd till Icehotel i Jukkasjärvi.

Efterkommande nätverksträffar är planerade att genomföras i januari, 18:e i Vindeln och 19:e-20:e i Piteå. Värdföretag i EEnet Västerbotten kommer då vara Indexator Rotator Systems AB och Rototilt Group AB. I Norrbotten kommer Pite Havsbad AB att ansvara för värdskapet.