Ny utlysning – ny möjlighet för stöd till snabbladdare

Söka stöd till snabbladdare? Delta på digitalt infomöte om hur du kan ta tillvara Trafikverkets stöd för publika snabbladdare.
•Infomöte 1 oktober kl 10.30-12.00, anmäl dig här
27 september öppnar en ny utlysning
stödet kan sökas för 28 utpekade platser i norra och mellersta Sverige.
Infomötet är ett samarrangemang av projekten Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland, Stratus, Fossilfria transporter i Norr samt Trafikverket och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, regionala tillväxtmedel och medverkande partners.
Läs mer på Trafikverkets webb ”Ansök om bidrag till snabbladdningsstationer för elfordon”