Gemensamt krafttag för fossilfria transporter i Västerbotten

Förra veckan var vi på Energikontor Norr med och startade upp länsstyrelsens projekt Fossilfria transporter i norr. Energikontor Norr är, tillsammans med Biofuel Region samt projektanställda klimatstrateger och kommunikatörer, en samverkanspart i projektet som syftar till att göra det möjligt för kommunerna i Västerbotten att strategiskt kunna leda omställningen till fossilfria transporter.

Den 7-8 juni var det kick-off i Storuman för projektet Fossilfria transporter i norr. Medverkade gjorde deltagare från projektägaren Länsstyrelsen Västerbotten och samverkansparterna. Tillsammans diskuterade vi hur vi ska arbeta i projektet. Under en av dagarna genomfördes också en workshop som hölls tillsammans med ett gäng från TV-serien Storuman forever. Ämnena som avhandlades under denna var bland annat hur vi kan motivera olika personer och organisationer att ställa om till ett minskad fossilberoende, samt hur det arbetet kan anpassas efter olika förutsättningar.

Under uppstarten presenterade BioFuel Region vilka fossilfria drivmedel som finns och hur de används klokast. De nämnde även en del om de regelverk som finns kring just drivmedel, på både EU-nivå och nationellt sett.

Syftet med projektet är att Västerbotten ska nå det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Tanken är att kommunerna i Västerbotten efter projektet ska vara rustade med förutsättningarna som behövs för att strategiskt kunna leda och, utifrån de mandat som finns, genomföra omställningen i kommunerna och i länet som helhet. Finansiärerna för projektet är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Energimyndigheten, Umeå energi och alla kommuner i Västerbotten.

Kontaktperson
Kjell Skogsberg
070-180 99 91
kjell@energikontornorr.se