Energikontor Norr startar energieffektiv samverkan med livsmedelsbutiker

Energikontor Norr inleder i höst en samverkan med ett flertal livsmedelsbutiker i Norrbotten som vill energieffektivisera sina verksamheter. I projektet Regionala noder är Energikontor Norrs uppgift just att stötta små och medelstora företag som vill effektivisera sin energianvändning. I projektet kommer vi nu rikta in oss på att arbeta med tre strategiskt utvalda målgrupper; matbutiker, bilhandlare och näringslivskontor.

Först ut bland de företag som Energikontor Norr i fas två av projektet ska hjälpa till en mer hållbar verksamhet är ett antal livsmedelsbutiker i Norrbotten. Butikerna och de andra företagen som är med i projektet kommer att få stöd och rådgivning från Energikontor Norrs sakkunniga, helt utan kostnad.

Första steget för företagen kommer vara att identifiera sin energianvändning genom att göra en energikartläggning. Projektet är menat att bidra med utökad insikt och kunskap hos företagen som kan leda till att företaget börjar arbeta mer långsiktigt och strategiskt med energianvändningen. Det här arbetet leder ofta till besparingar både för miljön och plånboken. Företagen kan också få ut flera mervärden av ett strategiskt energiarbete, exempelvis bättre arbetsmiljö och bättre kvalitet på sina produkter.

”Det här handlar inte ’bara’ om att göra en energikartläggning. Det här handlar om att företaget tar tag i arbetet med energin och börjar äga frågan. Det här är väldigt viktigt för företaget på sikt. Alla verksamheter är beroende av en regelbunden energitillförsel för att kunna driva sin verksamhet vidare” säger projektledaren Isabella Katsimenis på Energikontor Norr.

Vi på Energikontor Norr ser gärna att små och medelstora företag i både Norrbotten och Västerbotten hör av sig till oss så kan vi berätta mer om det stöd som vi erbjuder.

Foto: Jessica Gow/TT