BeChange – klimatkämpar inom personlig träning i CO2-bantning

Energikontor Norr har under hösten drivit kampanjen Klimatkämpar från Norr. I kampanjen efterlystes företag från Norrbotten med olika produkter och tjänster som alla bidrar till att minska kundernas koldioxidutsläpp eller sänka deras energianvändning. Nu vill vi lyfta de som extra mycket har utmärkt sig och sina klimatsmarta superkrafter! Näst på tur är Luleåbaserade BeChange, i kategorin Personlig träning i koldioxidbantning.

Bakom satsningen BeChange står de två miljöinnovatörerna Ann Murugan och Stina Sundqvist som 2016-2017 coachat 21 st privatpersoner i Luleå genom ett flerstegsprogram, med syfte att minska deltagarnas koldioxidvikt och klimatångest. Dessa nyutsedda Klimatkämpar från Norr har kunnat uppvisa stora superkrafter som personliga tränare i koldioxidbantning! Klimatet, deltagarna och allmänheten har BeChange att tacka för metoden som på bara nio månader fått deltagare att genom livsstilsförändringar uppvisa en CO2-viktminskning på 42 %. Tillsammans har de 21 deltagarna bidragit till att minska 102 ton CO2.

Grattis till utmärkelsen som Klimatkämpar! Hur känns det att ha blivit utvalda?
– Kul! Det känns roligt, vi gör det här arbetet för att det känns viktigt och meningsfullt. Vi har verkligen lagt otaliga timmar och allt vi har på BeChange! Så det är förstås kul att bli sedda och upplyfta, säger Ann Murugan som i processen stått för klimatterapin.

Den metod som BeChange tagit fram är ett unikt koncept, som fått stor uppmärksamhet i hela landet då de anses vara världsledande på att minska individens klimatpåverkan på ett upplyftande sätt. Medan Ann Murugan har coachat deltagarna mentalt och hjälpt dem ingjuta en större tro på sig själva och ett ökat hopp för klimatet, har Stina Sundqvist som klimatrådgivare fokuserat på koldioxidbantningen och de områden där privatpersoner enklast kan påverka sina klimatavtryck. Områdena är biffen (maten), bilen (transporter) och bostaden (energianvändning).

– Det som står bakom BeChanges framgång är att vår metod är anpassad och skräddarsydd helt efter den enskilda individen. Vi har bara tittat på hållbara lösningar som passar in i individens livsstil- eller pussel. Om vi får det inre, inställning och attityd, att fungera med de yttre förändringarna så kommer vi mycket längre, säger Ann Murugan som är expert inom miljöpsykologi.

BeChanges viktigaste resultat är enligt dem själva är att deltagarna tyckt förändringarna varit roliga, upplyftande och enkla.
– Att deltagarna ökat sin livskvalitet och insett att det finns långsiktiga lösningar som passar in i deras liv, det gör att de kommer fortsätta. Vi har tryckt mycket på att det inte är farligt att misslyckas, går någonting mindre bra är det bara att försöka igen eller hitta andra lösningar, säger klimatrådgivaren Stina Sundqvist.

På frågan om vad BeChange har för vision svarar de att de vill kunna hjälpa så många människor de kan genom att sprida metoden och bilden av att en mer hållbar livsstil är enkel och rolig. De är eniga om att det bästa vore om BeChange fanns globalt och kunde hjälpa alla jordbor att ställa om till hållbarhet.

– Vi tror att Sverige kan bli det första fossilfria landet och vi har sett att vi klarar av det häruppe i Norrbotten också, trots de svårare förutsättningar som finns. BeChange lyckades med jättegoda resultat och det är mycket som går framåt i Norrbotten hållbarhetsmässigt, Luleå energi erbjuder exempelvis bara grön el. Vår förhoppning är att samhället ska bli allt enklare att vara klimatsmart i, säger Stina Sundqvist.

Just nu jobbar de två miljöinnovatörerna med ett digitalt program som de utvecklar för att nå ut till en bredare massa. De tänker starta ett bolag, knyta mer resurser och skala upp BeChange ytterligare. Det är en viktig del eftersom efterfrågan är stor och de vill hinna med de många förfrågningar som kommer in från hela landet. Privatpersoner har hittills varit i fokus, men tanken är att framöver även kunna erbjuda processen till företag.

– Till andra organisationer och företag som vill steppa upp i hållbarhetsfrågan vill vi bara säga: Kör hårt! Det är lönsamt för alla, inte minst personalen. Följ glädjen och lösningen! Perfekta lösningar finns inte alltid, och det gäller att inte fastna i detaljerna.
Stina Sundqvist tycker krutet ska läggas på de områden företaget kan påverka:
– På så sätt gör ni det enklare för andra att göra samma sak. Och resultatet blir att det blir enklare för hela samhället att ställa om på alla plan.
– Håll den gröna visionen klar och sätt mål, även kortsiktiga!, avslutar Ann Murugan.

 

Kort om BeChange

  • En metod som kombinerar klimatrådgivning och klimatpsykologi, skapad av miljöinnovatörerna Ann Murugan och Stina Sundqvist från Luleå
  • Startade 2016 som ett miljonprojekt med Studiefrämjandet som projektägare, finansierades även av Luleå kommun, Earth och Naturvårdsverket/Klimatklivet
  • BeChange är till våren aktuella med en BeChange för privatpersoner i hela Norrbotten

Läs mer på studieframjandet.se/bechange

Från vänster på bild: Stina Sundqvist och Ann Murugan

Foto: Karl-William