Nominera någon som inom energiområdet bidragit till hållbarhet!


FEDARENE* har nu lanserat den tredje upplagan av Roger Leron Award, en utmärkelse som tilldelas en person vars idoga insatser bidragit till hållbarhet kopplat till energi på regional och/eller lokal nivå i Europa.

Bakgrunden till utmärkelsen är uppfattningen om att regionala och lokala beslutsnivåer spelar en central roll i energi- och klimatfrågor. Lokala och regionala beslutsfattare bär ansvar över många områden (energi, transporter, bostäder …), har en närhet till medborgare, har ingående kunskap, och en större flexibilitet än de nationella regeringarna.

Priset är uppkallat till minne av Roger Leron som var vd för FEDARENE 1990-2007 och en stor bidragsgivare till den regionala och lokala området hållbar energi under hela sitt liv.

Klicka här om du är intresserad av att nominera någon!

*FEDARENE (European Federation of Agencies and Regions for Energy and Environment) är den främsta europeiska nätverket av regionala och lokala organisationer som genomför, samordna och underlätta energi- och miljöpolitik. Regionala och lokala myndigheter, regionala myndigheter och departement som arbetar inom dessa områden, finns representerade i FEDARENE.

 

Fedarene