Regional Nod i Norrbotten och Västerbotten

Som regional nod stöttar Energikontor Norr alla små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten för att komma igång med sitt energieffektiviseringsarbete. Den regionala noden kan hjälpa företaget att ansöka om energikartläggningsstöd eller fördjupat stöd för energieffektivisering.

Genom energikartläggningsstöd får företaget ekonomiskt stöd med upp till 50 procent av kostnaden, maximalt 50 000 kronor, för att göra en energikartläggning. Kartläggningen leder till att ni får svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används i företaget och hur energin fördelas i verksamheten.

Genom miljöstudier så kan företaget få ytterligare ekonomiskt stöd med upp till 70 procent av kostnaderna för åtgärderna inom energieffektivisering. Ni kan även få stöd i form av utveckling av arbetssätt, kompetenshöjning bland personalen för att företaget ska bli mer energieffektivt samt stöd för vidareutveckling av energieffektiva produkter som till exempel rådgivning eller genomförande av tester.

Den regionala noden, Energikontor Norr, ger små och medelstora företag kostnadsfri rådgivning för att företaget ska komma igång med sitt arbete med energieffektivisering. Energikontor Norr hjälper till exempel ditt företag vid ansökan och beställning av energikartläggning samt återrapportering till Energimyndigheten (OBS! Det är viktigt att företaget kontaktar Energikontor Norr före uppstart utav energikartläggning). Företag som tar emot stödet får en bra start för att arbeta vidare systematiskt och strukturerat med sin energianvändning.

Stödet finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet.


Projektledare
Isabella Katsimenis
isabella@energikontornorr.se
070-183 55 26

Kontaktperson Norrbotten
Emil Berglund
emil@energikontornorr.se
070-339 41 26

Kontaktperson Västerbotten
Simon Burman
simon@energikontornorr.se
070-343 03 44