Olofssons bageri i Överkalix vill ligga i framkant inom energi- och hållbarhet

Nyligen gjorde Olofssons bageri i Överkalix en kartläggning över sin energianvändning och de står nu inför att genomföra flera energi- och pengabesparande åtgärder, med målet att i framtiden bli helt klimatneutrala. Energikontor Norr pratade med Bengt-Olof Olofsson, vd och Dan Larsson, produktionschef om företagets steg för att nå dit.

Olofssons bageri erbjuder ett stort utbud av matbröd och fikabröd och har all sin produktion i Överkalix. Verksamheten har länge haft ett övergripande hållbarhetstänk vilket bland annat ger uttryck i att deras råvaror kommer från så nära håll som möjligt – mjölet kommer till exempel från norra Finland.
– Alla våra produkter samtransporteras dessutom tillsammans med andra varor till butikerna. Och så använder vi bara grön el, berättar Bengt-Olof Olofsson, vd på Olofssons bageri.

Stor potential för besparing av värme och el
Det är vd Bengt-Olof Olofsson som tillsammans med produktionschef Dan Larsson är drivande i energifrågorna på företaget. Nyligen har bageriet anlitat en konsult som energikartlagt verksamheten och rapporten innehåller flera intressanta energibesparande åtgärder som företaget kan jobba vidare med.
– Nu har vi chansen att verkligen göra något bra! I energikartläggningsrapporten vi fått står det att vi kan spara runt 30 % av värme och el i bageriet och det är åtgärderna för detta som vi tittar mest på just nu. Vi kommer även att installera timers på motorvärmarstolparna så att de inte står på i onödan, förklarar Dan Larsson, produktionschef på Olofssons bageri.

På bageriet har de flera idéer på hur de framöver kan minska sitt klimatavtryck, och ambitionerna är höga.
– Vi jobbar på att hitta lösningar på hur vi kan ta tillvara på bioavfall, till exempel bröd som inte går ut till butik eller som kommer tillbaka. Och så ser vi en framtid där vi kommer ha solelproduktion på taket, berättar Dan.
Anledningarna till att de lägger ner så mycket möda på energiarbetet är flera.
– Genom att agera smart sparar vi pengar i en tuff bransch, och det som är det roliga är att vi samtidigt värnar om miljön! Det känns bra för oss att kunna kombinera viktigt miljöarbete med lönsamhet. De tänkta åtgärderna för ventilationen och belysningen kommer dessutom att bidra till positiva effekter på arbetsmiljön, förklarar Bengt-Olof Olofsson.

Viktigt att företag hänger med i utvecklingen kring miljö och hållbarhet
Olofssons bageri tänker långsiktigt när de väljer att satsa på sitt energiarbete.
– Miljön kommer att få allt större fokus för alla verksamheter, det kommer bli en renlighetsfråga vilket kommer medföra att det ställs krav på företagen. Så det är otroligt viktigt att snarare ligga i framkant än att släpa efter så att företaget får större förutsättningar på marknaden, menar Bengt-Olof.

Stödet som Energikontor Norr kunnat ge i processen med energieffektiviseringen har varit betydelsefullt för bageriet och de rekommenderar andra verksamheter att fortsätta ta steg framåt i sitt energiarbete. Energikontoret har hjälpt bageriet att växla upp sitt arbete genom att vara ett energitekniskt stöd, ett oberoende bollplank samt en länk i kontakten med Energimyndigheten.
– Vi har haft ett kanonsamarbete med Energikontor Norr! Jag tror inte att vi hade kommit så långt i vårt arbete om vi inte hade fått kontakt med energikontoret. Vi har så mycket igång i ordinarie verksamhet, så det var viktigt att energikontoret kom in och uppmärksammade oss på den här frågan. Vi har fått en nytändning i vårt energiarbete genom kontakten med dem och vaknat upp och insett hur viktiga dessa frågor är, säger Bengt-Olof.
– Att få höra från någon med kunskap i ämnet att såhär ligger det till och detta kan ni göra, det har betytt mycket. Den stora vinsten för oss är att ha fått upp ögonen för vilka möjligheter som finns, därför skulle vi även råda alla företag att göra en energikartläggning, tillägger Dan.

Har siktet mot att bli klimatneutrala
Olofssons bageri ser nu fram emot att komma igång med de mest prioriterade åtgärderna på listan.
– En massa åtgärder kommer att verkställas och uppföljning kommer att ske årsvis så att vi hela tiden kan se nya möjligheter att effektivisera och göra verksamheten mer hållbar, berättar Dan.

I framtiden så ser Olofssons bageri att de ska sänka sitt klimatavtryck ytterligare, de vill få till ett klimatbokslut som visar hur mycket de kan pressa ner sina koldioxidutsläpp. Se om det faktiskt går att bli klimatneutrala, eller i alla fall hur nära de kan komma.
– Vi vill ligga i framkant och det är något vi fortsätter att jobba för, avslutar Bengt-Olof.

Om ditt företag också vill stärka ert energiarbete kan vi på Energikontor Norr hjälpa er att komma igång, helt kostnadsfritt. Vi ger er gärna det råd och stöd som behövs för att komma vidare! Anledningarna till att energieffektivisera är många; ni sparar pengar, minskar er klimatpåverkan och får samtidigt ofta en bättre arbetsmiljö och en konkurrensfördel på marknaden.

Från vänster i bild: Dan Larsson och Bengt-Olof Olofsson från Olofssons bageri tillsammans med Emil Alasalmi på Energikontor Norr


Kontaktperson Norrbotten
Emil Alasalmi
emil@energikontornorr.se
070-339 41 26

Kontaktperson Västerbotten
Simon Burman 

simon@energikontornorr.se
070-343 03 44