Bodentravet sparar energi och pengar efter energikartläggning

Bodentravet är Sveriges nordligaste travbana och är ett av de företag i Norrbotten som ser fördelarna med att arbeta med energifrågan och sträva efter en mer hållbar verksamhet. I år genomförde de en energikartläggning av sin anläggning. Kartläggningen visade en god besparingspotential på 17 % motsvarande ca 280 000 kWh per år, vilket är det ungefärliga energibehovet för 15 villor.

Energikontor Norr har under året stöttat flera små och medelstora företag i energiarbetet. Ett av dessa företag är Bodentravet som fick hjälp med att anlita en extern energikonsult med uppdrag att energikartlägga verksamheten. Energikartläggningen resulterade i flera bra åtgärdsförslag med stor besparingspotential, besparing både vad gäller energi och pengar. Det mest framträdande åtgärdsförslaget var för Bodentravet att justera drifttiden på ett stort ventilationsaggregat, vilket kan ge en besparing på ca 100 000 kWh/år.

Utöver rena energibesparingar så framkom det för Bodentravet att det finns runt 50 000 kr att spara bara genom att ändra avtalet för fyra elabonnemang. Det handlar om att sänka abonnerad effekt respektive huvudsäkringsstorlek.

Bodentravet har en omfattande verksamhet med stora kostnader för el och uppvärmning.
– Just därför vill vi fortsätta att utveckla vår anläggning till att bli mer hållbar. Allt från att byta ut belysning till att se på alternativa energikällor, exempelvis solceller, är något vi funderar på, berättar David Zimmer, travbanechef på Bodentravet.

Att Energikontor Norr kunnat stötta Bodentravet i energiarbetet har varit särskilt tacksamt då Bodentravet är en liten organisation.
– Energikontor Norr har varit en fantastisk hjälp för att driva på den här processen, för att få det här gjort, fortsätter David Zimmer. Han menar att ingenting har handlat om merjobb, utan de har bara sparat pengar på att genomlysa den här delen av verksamheten.

Bodentravet kommer att inleda det nya decenniet med ett antal projekt med tema miljö och hållbarhet.
– Vi tittar bland annat på solceller och laddstolpar för elbilar i anslutning till lunchrestaurangen. Självklart kommer vi även att arbeta vidare med de åtgärder som framkom av energikartläggningen, den rymde många lönsamma förslag på hur vi kan minska el- och värmeförbrukningen. Miljö och hållbarhet ligger precis som för många andra, högt upp på agendan för oss, avslutar David Zimmer på Bodentravet.

Energikontor Norr är en oberoende kompetensresurs med uppdrag att inom våra projekt stötta företag och offentlig sektor att minska onödig energianvändning och öka andelen förnybar energi. Vill din verksamhet också ha hjälp med att ta steget vidare i hållbarhetsarbetet kontakta gärna oss!

Kontaktperson
Emil Alasalmi
emil@energikontornorr.se
070-339 41 26