LEK³ – Hållbar fastighetsanvändning genom samverkan

Fokus på win-win och samverkan för en hållbar fastighetsanvändning

År 2016 startade Energikontor Norrs samverkansprojekt ”LEK³ – Hållbar fastighetsanvändning genom samverkan”. Huvudtanken i projektet är att åstadkomma en effektivare energianvändning i ett antal byggnader genom samverkan mellan fastighetsägare, driftspersonal, förvaltare, brukare/hyresgäster och energibolag knutna till respektive byggnad. Samverkansgrupperna ska sätta gemensamma mål för fastigheternas energianvändning och klimatpåverkan och även ta fram modeller byggda på de samverkande parternas incitament för energibesparingar och möjligheter att påverka.

Projektnamnet LEK³ är ett resultat från förstudien och står för långsiktighet, energiansvar, kunskap/kompetens/kreativitet vilka alla identifierades som mycket viktiga faktorer för att lyckas med ett energieffektiviseringsarbete som engagerar och involverar alla berörda i en byggnad.

Inom projektet kommer olika energieffektiviseringsåtgärder att realiseras. Projektets stora bidrag förväntas dock vara de kunskaper och erfarenheter kring energieffektivisering i byggnader genom samverkan som under projekttiden kommer att spridas till andra aktörer i regionen.

Huvuddeltagare i projektet är privata och offentliga fastighetsägare och energibolag i  Norsjö, Umeå, Åsele, Boden, Luleå och Piteå. Förutom dessa är också Fastighetsägarna MittNord, Hyresgästföreningen, Region Norrbotten samt Region Västerbotten med i projektet. Projektet pågår i tre år och dess totala budget är 9,3 miljoner kronor.

 

Projektledare
Marie Holmgren
marie@energikontornorr.se
070-335 07 03

logotyp_lek3-01webb-01